Total distansundervisning på Vadsbogymnasiet vecka 8

Från och med tisdagen den 23 februari övergår gymnasiets 3-åriga program, samt Introduktionsprogrammen (IM), till distans/fjärrundervisning.

Beslutet gäller vecka 8 (23-26 februari) men kan komma att förlängas.

Orsaken till det nya beslutet är nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland där de rekommenderar regionens högstadier och gymnasieskolor att övergå till 100% fjärr/distansundervisning under vecka 8.

Beslutet berör inte gymnasiesärskolans verksamhet.

Läs mer i nyhet på Vadsbogymnasiets webbplats.

Vadsbogymnasiets webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: