Högstadiet övergår till växelvis distansundervisning för årskurs 7-8

Under vecka 9-10 har årskurs 7-8 växelvis distans- och närundervisning.

Högstadieeleverna i årskurs 7-8 kommer den 1-14 mars att ha viss undervisning på distans.

Vecka 9: Distansundervisning för årskurs 8. Ordinarie undervisning på skolan för årskurs 7
Vecka 10: Distansundervisning för årskurs 7. Ordinarie undervisning på skolan för årskurs 8

Årskurs 9 omfattas inte av beslutet utan har undervisning som vanligt under dessa veckor.

Vid behov utifrån smittläge, lokala, regionala eller nationella rekommendationer kan ytterligare beslut komma att tas.

Mer information kommer kontinuerligt läggas upp på InfoMentor.

Elever som är undantagna beslutet

Elever med särskilda stödbehov och elever som inte har tillgång till internetuppkoppling undantas distansundervisningen och får närvara i skolans lokaler.

Beslutet gäller ej särskolan.

Du som är vårdnadshavare till elev i behov av särskilt stöd och/eller särskilda anpassningar kommer att kontaktas av elevens mentor.

Lunchlådor vid distansundervisning

Information om lunchlådor finns på InfoMentor

Sidan senast uppdaterad: