Fortsatt växelvis distans- och närundervisning för högstadiet och gymnasiet

Fram till påsklovet kommer högstadiet och gymnasiet fortsätta med växelvis distans- och närundervisning.

Gymnasiet

Eleverna på de 3-åriga gymnasieprogrammen kommer att ha 20-30% av sin undervisning på plats i skolan den 15-26 mars.

Vissa elever i behov av stöd får komma till skolan och vissa praktiska moment och prov kan genomföras i skolan utöver den planerade mängden närundervisning.

Särskolan är sedan tidigare undantaget beslutet.

Vilka klasser som är inne vilka dagar finns att hitta på Bryggan.

Matlådor beställs som tidigare via e-tjänst

Beställning av matlådor, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Högstadiet

Högstadieeleverna i årskurs 7-8 kommer den 15-26 mars att ha viss undervisning på distans.

Vecka 11: Distansundervisning för årskurs 8. Ordinarie undervisning på skolan för årskurs 7
Vecka 12: Distansundervisning för årskurs 7. Ordinarie undervisning på skolan för årskurs 8

Årskurs 9 omfattas inte av beslutet utan har undervisning som vanligt under dessa veckor.

Vid behov utifrån smittläge, lokala, regionala eller nationella rekommendationer kan ytterligare beslut komma att tas.

Mer information kommer kontinuerligt läggas upp på InfoMentor.

Elever som är undantagna beslutet

Elever med särskilda stödbehov och elever som inte har tillgång till internetuppkoppling undantas distansundervisningen och får närvara i skolans lokaler.

Beslutet gäller ej särskolan.

Du som är vårdnadshavare till elev i behov av särskilt stöd och/eller särskilda anpassningar kommer att kontaktas av elevens mentor.

Lunchlådor vid distansundervisning

Information om lunchlådor finns på InfoMentor

Sidan senast uppdaterad: