Fortsatt växelvis distans- och närundervisning för Vadsbogymnasiet efter påsk

Efter rekommendation från Smittskydd Västra Götaland fortsätter Vadsbogymnasiet med max 30% närundervisning till och med 18 april.

Onsdagen den 24 mars meddelade Smittskydd Västra Götaland att de fram till och med den 18 april behåller nuvarande rekommendationer om närundervisning för gymnasieskolorna i Västra Götaland.

Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden. Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt.

Detta innebär att Vadsbogymnasiets elever kommer att ha närundervisning under vecka 14 och 15 i samma omfattning som före påsklovet. Veckoschema för vecka 14 är publicerat på lärplattformen Bryggan.

Sidan senast uppdaterad: