Vadsbogymnasiets årskurs 3 och IM börjar med 100 procent närundervisning

Måndag 26 april kommer gymnasiets årskurs 3 samt IM-programmets elever att ha 100 procent närundervisning på skolan. Årskurs 1 och 2 fortsätter med växelvis närundervisning.

Från och med den 26 april kommer samtliga elever i årskurs 3 på Vadsbogymnasiets treåriga program samt IM att ha 100 procentnärundervisning. Årskurs 1 och 2 kommer fortsatt ha växelvis närundervisning och fjärr/distansundervisning. Gymnasiesärskolan berörs inte av beslutet då de eleverna redan idag har 100 procent närundervisning. Schema för vilka dagar klasserna i årskurs ett och två ska has närundervisning läggs ut på Bryggan under onsdagen.

Om beslutet

Beslutet att öka närundervisningen har Vadsbogymnasiets huvudman tagit, och orsaken är att Smittskydd Västra Götaland har ändrat sina rekommendationer och nu rekommenderar närundervisning på Västra Götalands gymnasieskolor på maximalt 50 procent.

Folkhälsomyndigheten tog vecka 14 bort den nationella rekommendationen att viss del av undervisningen på landets gymnasieskolor bör ske i form av distans/fjärrundervisning. Trots det så valde Smittskydd Västra Götaland att fortsätta att rekommendera delvis fjärr/distansundervisning på Västra Götalands gymnasieskolor på grund av pandemiläget i vår region. Från och med denna vecka så rekommenderar Smittskydd Västra Götaland nu en närundervisningsgrad upp till 50 procent.

Skolledningen väljer i detta läge att göra en prioritering av årskurs 3 och låta dessa elever ha 100 procent närundervisning för att ge dem så goda förutsättningar som är möjligt för att klara att nå en gymnasieexamen. Årskurs 1 och 2 kommer att få närundervisning i så stor omfattning det är möjligt under nuvarande rekommendationer. APL på yrkesprogrammen berörs inte av detta beslut. Planerad APL kommer att genomföras till 100 procent enligt schema.

Förhållningsregler på skolan

Ett ökat antal elever och lärare på plats kommer att ställa krav på att vi alla som är i skolans lokaler följer uppsatta regler och förhållningssätt. Vi måste hjälpas åt att hålla avstånd, tvättar händerna och stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.

Skolans schema har justerats för att minska risken för trängsel i skolan, och för att anpassa så att grupper/klasser får klassrum utefter storlek.

Sidan senast uppdaterad: