Vadsbogymnasiets årskurs 3 och IM fortsätter med 100 procent närundervisning

Gymnasiets årskurs 3 samt IM-programmets elever har till och med den 9 maj 100 procent närundervisning på skolan. Årskurs 1 och 2 fortsätter med växelvis närundervisning.

Även vecka 18 kommer samtliga elever i årskurs 3 på Vadsbogymnasiets treåriga program samt IM att ha 100 procentnärundervisning. Årskurs 1 och 2 kommer fortsatt ha växelvis närundervisning och fjärr/distansundervisning.

Gymnasiesärskolan berörs inte av beslutet då de eleverna redan idag har 100 procent närundervisning. Schema för vilka dagar klasserna i årskurs ett och två ska ha närundervisning läggs ut på Bryggan under onsdagen.

Förhållningsregler på skolan

Ett ökat antal elever och lärare på plats kommer att ställa krav på att vi alla som är i skolans lokaler följer uppsatta regler och förhållningssätt. Vi måste hjälpas åt att hålla avstånd, tvättar händerna och stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom.

Skolans schema har justerats för att minska risken för trängsel i skolan, och för att anpassa så att grupper/klasser får klassrum utefter storlek.

Sidan senast uppdaterad: