Närundervisning för högstadiet från 3 maj

Från och med måndagen den 3 maj återgår samtliga årskurser vid högstadierna till undervisning i skolans lokaler.

Från och med måndagen den 3 maj återgår samtliga elever i årskurs 7-9 på Högelidsskolan samt Tunaholmsskolan till undervisning i skolans lokaler. Dialog har förts med Smittskydd Västra Götaland om att avsluta distansundervisningen då antalet bekräftade fall minskar och smittspridningen just nu främst sker bland vuxna i åldrarna 20-53 år.

På skolorna sker ett fortsatt arbete med vidtagna åtgärder för att minska smittspridning enligt de rekommendationer som ges från myndigheter.

Vid eventuell bekräftad smitta på skolorna finns nya riktlinjer vid smittspårning för dem som har träffat den som blivit sjuk. Om ni blir kontaktade av skolan för att ert barn ingår i smittspårning är det av största vikt att de instruktioner som ges via skolan från smittskyddet följs.

Det är fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vara uppmärksam och stanna hemma vid minsta symptom!

Fortsatt hoppas vi att antalet smittade fall minskar. Det är viktigt för elevernas möjlighet att nå läroplanens mål, att eleverna nu kan avsluta detta läsår på skolorna. Vid ett eventuellt förändrat smittläge kommer ny information att lämnas.

Kontakt: Maria Appelgren, chef sektor utbildning

E-post: maria.appelgren@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: