Student 2021

Den 11 juni firas student och skolavslutning på Vadsbogymnasiet. Likt 2020 firas det genom klassvisa ceremonier och utspring.

Studenten

Klasserna kommer att ha avslutningsceremoni med klassens mentorer. Efter avslutningsceremonin springer klassen ut och tas emot av högst tre anhöriga per student. Klasserna springer ut med en halvtimmes mellanrum.

I år springer samtliga studenter ut genom huvudentrén efter önskemål från studenterna. Skolledningen tycker att det är viktigt att uppfylla önskemålet och ber nu angöriga hjälpa till att hålla tiderna. Anhöriga behöver lämna området inom 10-15 minuter för att lämna plats till nästa grupp anhöriga.

Vi ber alla att visa hänsyn under rådande omständigheter för att vi ska få ett så tryggt och trevligt firande som möjligt. Vi uppmanar allmänheten att avstå från att samlas vid Vadsbogymnasiet under avslutningsdagen.

Studenter från gymnasiesärskolan springer ut till Alhagen där de möts av högst tre anhöriga.

Vi önskar alla våra studenter lycka till i framtiden!

Tid och plats för utspring

Gymnasiesärskolan
Avslutningsceremoni: 8:30
Utspring: 10:30 till Alhagen.

IN3 (Industritekniska programmet)
Avslutningsceremoni: 09:30
Utspring: 10:30

SA3B (Samhällsvetenskapsprogrammet)
Avslutningsceremoni: 10:00
Utspring: 11:00

NA3 (Naturvetenskapsprogrammet)
Avslutningsceremoni: 10:30
Utspring: 11:30

EK3 (Ekonomiprogrammet)
Avslutningsceremoni: 11:00
Utspring: 12:00

SA3A (Samhällsvetenskapsprogrammet)
Avslutningsceremoni: 11:30
Utspring: 12:30

VO3 (Vård- och omsorgsprogrammet)
Avslutningsceremoni: 12:00
Utspring: 13:00

EE3 (El- och energiprogrammet)
Avslutningsceremoni: 12:30
Utspring: 13:30

BF3 (Barn- och fritidsprogrammet)
Avslutningsceremoni: 13:00
Utspring: 14:00

BA3 (Bygg- och anläggningsprogrammet)
Avslutningsceremoni: 13:30
Utspring: 14:30

TE3 (Teknikprogrammet)
Avslutningsceremoni: 14:00
Utspring: 15:00

Avslutning för elever som inte tar studenten

Avslutningen för årskurs ett och två hålls torsdagen den 10 juni. Skolans mentorer kommer att informera eleverna om detaljer kring avslutningen. Gymnasiesärskolan firar skolavslutning med samtliga elever torsdagen den 10 juni och firar studenterna den 11 juni.

Betyg och återlämning av material

Betyg för studenter och studieplan med betyg för övriga elever skickas hem efter läsårets slut. Information om återlämning av datorer och böcker för studenter publiceras på Bryggan.

Sidan senast uppdaterad: