Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Barn- och elevhälsan

hand som håller växande planta

Alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sin egen bakgrund utvecklas så långt som möjligt. Detta regleras av skollagen.

Skolornas rektorer ansvar för att organisera och utveckla arbetet, så att eleverna har möjlighet att nå målen som finns angivna i skolans läroplaner och kursplaner. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot dessa mål.

Varje skola har tillgång till ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog och skolkurator ingår tillsammans med rektor. I elevhälsans organisation finns också skolpsykolog, logoped och skolläkare som hjälper skolornas elevhälsoteam.

Du hittar mer information om vilken hjälp du kan få under relaterad information här på sidan.

Kontakt grundskolan
Behöver du komma i kontakt med elevhälsan vänder du dig till en lärare eller rektor på skolan. Du hittar kontaktuppgifterna under relaterad information här på sidan.

Kontakt förskola och pedagogisk verksamhet
Behöver du komma i kontakt med en specialpedagog i förskolan kontaktar du chefen för respektive förskola/pedagogisk omsorg.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan