Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskola och pedagogisk omsorg

Pennor i burkar på rad.

Förskolan i Mariestads kommun omfattar 18 förskolor och drygt 1200 platser. Det finns även två dagbarnvårdare. I förskola och hos dagbarnvårdare vistas barn i ålder ett till fem år. Förskolan är en egen skolform med eget styrdokument (Läroplan för förskolan).

Information om vad som gäller i rådande situation med coronaviruset hittar pu på sidan nedan:
Detta gäller i förskola och skola med anledning av coronaviruset

Öppettider

Samtliga förskolor har öppet måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 18.30.
Dagbarnvårdaren har öppet kl. 06.15-18.30.

Placeringsmöten

Vid fyra tillfällen per år hålls placeringsmöten där vi placerar barn som ansökt om plats på förskola och pedagogisk omsorg.

‌Datum placeringsmöten 2020/2021

Mötesdatum

Placeringsperiod

22 oktober

Januari-Mars 2021

28 januari

April-Juni 2021

22 april

Augusti-oktober 2021

Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked per mail någon/några dagar efter mötesdatum. Det är viktigt att ansöka om plats i god tid men senast 14 dagar innan aktuellt mötesdatum.

Kvällsöppen förskola

Hertig Karls förskola erbjuder omsorg på kvällen fram till 22.30 för den som har behov. Det krävs att barnet är placerad på Hertig Karls förskola för att barnet ska få kvällsomsorg. Vänligen kontakta administratör för kö och placering samt för mer information om hur du ansöker om plats dit.

Allergi

Det finns förskoleverksamhet för barn med olika behov. Ett exempel på detta är förskolan Skrivaren. Denna förskola är allergisanerad och anpassad för att kunna ta emot barn med olika allergier. Alla barn, även barn utan allergier är välkomna att söka plats på Skrivaren. För att få en plats krävs att familjen är helt djur- parfym- och rökfri.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Utbildningsnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av pedagogerna. Under dessa dagar är en eller två förskolor i kommunen öppna.

Vi vet att kompetensutveckling är något som ditt barn får stor glädje av eftersom det innebär att pedagogerna kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och ta del av aktuell forskning. Det är av stor vikt att all personal utbildas samtidigt för att senare kunna ha ett erfarenhetsutbyte av varandra. Kompetensutveckling sker också kontinuerligt under terminen men detta påverkar inte förskolans öppettider.

Aktuella kompetensutvecklingsdagar när förskolan är stängd 2020

Under våren 2020 är förskolan stängd 9 mars och 25 maj.
Höstterminen 2020 är det kompetensutvecklingsdag 17 augusti och 26 oktober.

Jämför förskolor

På Skolverkets sida kan du jämföra Mariestads förskolor med andra kommuner. Länk hittar du här på sidan under relaterad information.

Hitta till våra förskolor och dagbarnvårdare

På sidan kommunala förskolor och pedagogisk omsorg (se länk under relaterad information här på sidan) kan du se var våra förskolor och dagbarnvårdare i kommunen finns. Det finns även en karta i PDF som du kan skriva ut här på sidan.

Öppna förskolan

I Mariestad finns en öppen förskola. Hit kan barn komma tillsammans med sina föräldrar för att umgås och leka. Här arbetar en barnskötare och en socionom. Läs mer på sidan Öppna förskolan Pärlan.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är det som förr kallades för dagmamma. I Mariestad finns en dagbarnvårdare inom pedagogisk omsorg. En dagbarnvårdare bedriver verksamhet i hemmet. I Mariestad finns dagbarnvårdare i Lugnås.

Fristående förskolor

I Mariestads kommun finns två förskolor som drivs i fristående regi det är Sagoparkens förskola och Torsö skärgårdsskola. För mer information kontakta Sagoparkens förskola eller Torsö skärgårdsskola.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-20 14.08

Relaterad information