Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskola och pedagogisk omsorg

Pennor i burkar på rad. Foto: Stefan Svensson

Förskolan i Mariestads kommun omfattar 18 förskolor och drygt 1200 platser. Det finns även två dagbarnvårdare. I förskola och hos dagbarnvårdare vistas barn i ålder ett till fem år. Förskolan är en egen skolform med eget styrdokument (Läroplan för förskolan).

Pedagogisk omsorg

Dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) bedriver verksamhet i hemmet och finns i Lugnås.

Öppettider

Samtliga förskolor har öppet måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 18.30.
Dagbarnvårdaren har öppet kl. 06.15-18.30.

Placeringsmöten

Vid 4 tillfällen per år samlas förskolechefer och administratör och placerar barn som ansökt om plats på förskola och pedagogisk omsorg.

‌Datum placeringsmöten 2019

Mötesdatum

Placeringsperiod

25 april

aug - okt

29 augusti

okt - dec

24 oktober

jan - mars-2020

Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked per post veckan efter mötesdatum. Det är viktigt att ansöka om plats i god tid före dessa datum.

Kvällsöppen förskola

Hertig Karls förskola erbjuder omsorg på kvällen för den som har behov. Det krävs att barnet är placerad där. Vänligen kontakta admistratör för kö och placering för mer information om hur man ansöker om plats dit.

Fristående förskolor

I Mariestads kommun finns två förskolor som drivs i fristående regi det är Sagoparkens förskola och Torsö skärgårdsskola. För mer information kontakta Sagoparkens förskola eller Torsö skärgårdsskola.

Allergi

Det finns förskoleverksamhet för barn med olika behov. Ett exempel på detta är förskolan Skrivaren. Denna förskola är allergisanerad och anpassad för att kunna ta emot barn med olika allergier. Alla barn, även barn utan allergier är välkomna att söka plats på Skrivaren. För att få en plats krävs att familjen är helt djur- parfym- och rökfri.

Öppna förskolan

I Mariestad finns en öppen förskola. Hit kan barn komma tillsammans med sina föräldrar för att umgås och leka. Här arbetar en barnskötare och en socionom. Läs mer på sidan Öppna förskolan Pärlan.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Utbildningsnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av pedagogerna. Under dessa dagar är en eller två förskolor i kommunen öppna.

Vi vet att kompetensutveckling är något som ditt barn får stor glädje av eftersom det innebär att pedagogerna kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och ta del av aktuell forskning. Det är av stor vikt att all personal utbildas samtidigt för att senare kunna ha ett erfarenhetsutbyte av varandra. Kompetensutveckling sker också kontinuerligt under terminen men detta påverkar inte förskolans öppettider.

Aktuella kompetensutvecklingsdagar när förskolan är stängd 2019

Under våren 2019 är förskolan stängd 17 maj. Hösterminens dagar är 16 augusti och 28 oktober.

Jämför förskolor

På Skolverkets sida kan du jämföra Mariestads förskolor med andra kommuner. Länk hittar du här på sidan under relaterad information.

Hitta till våra förskolor och dagbarnvårdare

På sidan kommunala förskolor och pedagogisk omsorg (se länk under relaterad information här på sidan) kan du se var våra förskolor och dagbarnvårdare i kommunen finns. Det finns även en karta i PDF som du kan skriva ut här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-22

Relaterad information

Kontakt

Annica Henrysson
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 27
E-post: Annica Henrysson

Jenny Ryberg
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 12
E-post: Forskola

Frågor angående kö och placering

Anette Reimer
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Välkommen till vår förskoleverksamhetPDF

Förskolans läroplanPDF

Miljöbaggen och förskolans miljöprogramPDF

HygienrutinerPDF

Sms-instruktionerPDF

Länkar

Olycksfallsförsäkringöppnas i nytt fönster

Sagoparkens förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torsö Skärgårdsskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämförbar resultatredovisning av förskolor Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna förskolan Pärlan

Dokument för andra huvudmän

Rutin ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisningPDF

Riktlinje Godkännande tillsyn och insynPDF

Bilaga 1 - Till riktlinje godkännande tillsyn och insyn- Bedömningsunderlag för godkännande av enskild huvudman för förskolaPDF

Bilaga 2 - Till riktlinje godkännande tillsyn och insyn - Bedömningsunderlag för tillsyn enskild huvudman för förskolaPDF

Bilaga 3 - Till riktlinje godkännande tillsyn och insyn - Dokumentation som årligen inhämtas, efterfrågasPDF

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av modersmålsundervisning, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av studiehandledning modersmål, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Starta enskild förskola, ansökanPDF