Förskola och pedagogisk omsorg

Pennor i burkar på rad.

Förskolan lägger grunden till livslångt lärande. I Mariestads kommun har vi 17 förskolor och drygt 1200 platser.

Information om vad som gäller i rådande situation med coronaviruset hittar pu på sidan nedan:
Detta gäller i förskola och skola med anledning av coronaviruset

Förskola

I förskolan arbetar vi med barn mellan ett till fem år. Vi förenar omsorg med pedagogik utifrån barnets bästa. Våra lokaler är anpassade för vår verksamhet. Hos oss arbetar både förskollärare och barnskötare. Förskolan är en egen skolform med en egen läroplan.

Pedagogisk omsorg

Dagbarnvårdare tar hand om barn mellan ett till fem år i sitt hem och det är hemmiljön och den lilla gruppen som kännetecknar den pedagogiska omsorgen. Dagbarnvårdaren är anställd av Mariestads kommun. Han eller hon omfattas av samma regelverk när det gäller vistelsetid och turordning som förskolan. I Mariestads kommun finns för närvarande två dagbarnvårdare, båda bor i Lugnås.

Öppna förskolan

I Mariestad finns en öppen förskola. Hit kan barn komma tillsammans med sina föräldrar för att umgås och leka. Här arbetar en förskollärare och en socionom. Läs mer på sidan Öppna förskolan Pärlan.