Allmän förskola

Från den 1 juli 2023 måste alla kommuner arbeta för att fler barn ska gå i förskolan. Ansvaret består av två delar, uppsökande verksamhet och erbjudande om förskoleplats till vissa grupper av barn.

Allmän förskola

För att få in fler barn i förskolan arbetar vi med uppsökande verksamhet och erbjudande om förskoleplats till vissa grupper av barn. Du kan läsa mer om detta på Skolverkets hemsida följ länken under relaterad information här på sidan, Fler barn i förskolan.

Alla barn har rätt till förskola från augusti det år de fyller tre år. Det innebär att alla barn mellan tre och fem år erbjuds tre avgiftsfria timmar per dag i förskola. Kommunen erbjuder alla barn en plats men det är frivilligt för vårdnadshavarna att låta barnen delta i verksamheten. Informationen skickas ut i februari varje år till aktuella hushåll. Om ditt barn redan har en plats på förskolan och vistas mer än 15 timmar per dag reduceras avgiften med 35 procent per månad. Om ditt barn vistas 15 timmar på förskolan och uppfyller kriterierna för allmän förskola kan ansökan om avgiftsfri placering göras på särskild blankett. Kontakta administratör, kontaktuppgifter finns under relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anette Reimer
Skoladministratör
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Fler barn i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.