Ansöka om plats på förskola

Hur går det till?

Ansökan om plats på förskola och pedagogisk omsorg görs via en e-tjänst som heter Plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, anmälan. Inloggning sker med Mobilt BankID. Vi rekommenderar att ni gör ansökan minst 6 månader innan behov av plats. Ange två alternativ. Du kan välja mellan alla kommunens förskolor. När ditt barn blir erbjuden en plats räknas kommunen som upptagningsområde. Du är inte garanterad plats på ditt förstahandsalternativ. Vi tar dock hänsyn till vilket geografiskt område inom kommunen som du är intresserad av.

Plats i förskola eller pedagogisk omsorg garanteras inom fyra månader från och med behov av placering. Vårdnadshavaren får ett erbjudande via mail med en länk till vår e-tjänst där man som vårdnadshavare kan tacka ja eller nej till platsen.

Köordning

Köordning vid placering av barn på förskola utgår från personnummer på äldsta placerade förskolebarn. Mariestads kommun tillämpar inte förtur. Vi garanterar plats på någon av våra förskolor inom fyra månader från det att ansökan om plats kommit in till oss. Ange 2 olika alternativ vid ansökan. Hela kommunen räknas som upptagningsområde.

Vem har rätt till förskoleplats plats?

Barn från ett år till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande, studerade, arbetssökande eller sjukskrivna har rätt till placering på förskola.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till förskola från augusti det år de fyller tre år. Det innebär att alla barn mellan tre och fem år erbjuds tre avgiftsfria timmar per dag i förskola. Kommunen erbjuder alla barn en plats men det är frivilligt för vårdnadshavarna att låta barnen delta i verksamheten. Informationen skickas ut i februari varje år till aktuella hushåll. Om ditt barn redan har en plats på förskolan och vistas mer än 15 timmar per dag reduceras avgiften med 35 procent per månad. Om ditt barn vistas 15 timmar på förskolan och uppfyller kriterierna för allmän förskola kan ansökan om avgiftsfri placering göras på särskild blankett. Kontakta administratör, kontaktuppgifter finns under relaterad

Särskilt stöd

Förskolebarn med behov av särskilt stöd ska beredas plats i verksamheten enligt kapitel 8 i skollagen, § 5,6 och 7. Anser du att ditt barn eller ni som familj har behov av särskilt stöd kan du ange det i din ansökan. Kontakta oss gärna för mer information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anette Reimer
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.