Barnets vistelsetid på förskolan

Föräldraledig eller arbetslös

Om du är föräldraledig med ett yngre syskon eller om du är arbetssökande erbjuds ditt barn att delta i verksamheten på förskolan 15 timar per vecka. Erbjudandet är till för barnets utveckling och lärande. Det är verksamheten som styr barnets vistelsetid.

Barn till föräldralediga har möjlighet att behålla tidigare vistelsetider en månad efter syskonets födsel.

Sjukskriven vårdnadshavare

Om vårdnadshavaren blir sjukskriven har ditt barn rätt till samma vistelsetid som innan sjukskrivningen.

Tider och schema

Barnets vistelsetid baseras på vårdnadshavarens arbetstid eller studietid inklusive tid för hämtning och lämning. Schemat ska bygga på att den vårdnadshavare som börjar senast lämnar barnet och den vårdnadshavare som slutar tidigast hämtar barnet.

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare, följer båda hushållens respektive schema.

I hushåll med oregelbunden arbetstid till exempel nattarbete gäller även rimlig tid för vila på dagen.

Semester

Om vårdnadshavaren har semester ska barnet också vara ledigt. Det gäller även om bara en av vårdnadshavarna har semester. Avgiften betalas under hela ledigheten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anette Reimer
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Jenny Ryberg
Systemadministratör
Telefon: 0501-75 52 12
E-post: Förskolans infolåda

Annica Henrysson
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 27
E-post: Annica Henrysson

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden