Kommunala förskolor och pedagogisk omsorg

Kontakt

Maria Appelgren
Utbildningschef och
tillförordnad chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Sidan senast uppdaterad: