Flugsvampens förskola

Exteriör Flugsvampens förskola byggnad och utegård. Byggnaden är av tegel. Utegården har en asfaltsdel, det finns buskar och ett träd samt en gräsyta och en sandyta.

Flugsvampen är en förskola i norra Mariestad som arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi. Förskolan har en stor och omväxlande utemiljö nära skogen. Grupperna är åldershomogena och barnen byter avdelning allt eftersom de blir äldre. Det innebär att varje avdelning kan anpassa sin miljö och verksamhet efter barnens utvecklingsnivå. Vi vill att alla som är på Flugsvampen ska känna sig betydelsefulla och respekterade och att vistelsen här ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. Vi grundar vår barnsyn på värdeorden delaktighet, glädje, trygghet och utforskande.

Vi tar gärna emot studiebesök.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Antal avdelningar

Kremlan, Musseronen, Kantarellen och Champinjonen

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Förskolan Flugsvampen arbetar utifrån Läroplanen för förskolan. Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola med en pedagogisk filosofi som bygger på demokrati och delaktighet. Barn ses som rika och kompetenta och verksamheten förändras och utvecklas med barnens behov och intressen som utgångspunkt. Vi har ett projekterande arbetssätt, vilket innebär att vi utforskar och fördjupar oss i barnens intresse, frågor och hypoteser.

Som fokusområde har vi valt Hållbar utveckling. Vi utgår från naturen och utforskar den genom estetiska uttryckssätt (till exempel skapande, musik, dans, rörelse). Vi tror att om barnen får en relation till naturen, utvecklas en medvetenhet och en känsla för den. Vår förhoppning är att det i sin tur ska leda till att alla blir mer rädda om vår jord.

Vi arbetar medvetet med att våra lärmiljöer ska vara föränderliga, utmanande, tillåtande och inbjuda till utforskande. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi synliggör barnens utforskande och lärprocesser. Tillsammans med barnen reflekterar vi och gör barnen medvetna om sitt lärande.

Flugsvampen har fyra avdelningar; Kremlan där barnen är ca. 1-2 år, Musseronen där barnen är ca. 2-3 år, Kantarellen där barnen är ca. 3-4 år och Champinjonen där barnen är ca. 5-6 år.

Föräldrasamverkan

Vi har en föräldraaktiv inskolning, där ni som vårdnadshavare får vara med ert barn den första tiden i förskolan. Detta för att både barnet och ni ska känna er trygga och redan från början få känna er delaktiga i vår verksamhet. På den digitala plattformen Unikum dokumenterar vi barnens lärprocesser, här kan man som vårdnadshavare följa arbetet på förskolan.

Vi vill att vårdnadshavare ska känna delaktighet i vår verksamhet. Genom god daglig kontakt, utvecklingssamtal och samverkan med hemmen uppnår vi detta tillsammans.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Hanna Zachrisson
Rektor
Telefon: 0501-75 67 24
E-post: Hanna Zachrisson

Avdelningar på förskolan
Kremlan
Telefon: 076-85 98 727
Musseronen
Telefon: 076-85 98 728
Kantarellen
Telefon: 076-85 98 725
Champinjonen
Telefon: 076-85 98 726

E-post: Flugsvampen förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Bergsgatan 40
542 38 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 238.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.