Flugsvampens förskola

Exteriör Flugsvampens förskola byggnad och utegård. Byggnaden är av tegel. Utegården har en asfaltsdel, det finns buskar och ett träd samt en gräsyta och en sandyta.

Flugsvampen är en förskola i norra Mariestad som arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi. Förskolan har en stor och omväxlande utemiljö nära skogen. Grupperna är åldershomogena och barnen byter avdelning allt eftersom de blir äldre. Det innebär att varje avdelning kan anpassa sin miljö och verksamhet efter barnens utvecklingsnivå. Vi vill att alla som är på Flugsvampen ska känna sig betydelsefulla och respekterade och att vistelsen här ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. Vi grundar vår barnsyn på värdeorden delaktighet, glädje, trygghet och utforskande.

Vi tar gärna emot studiebesök.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Antal avdelningar

Kremlan, Musseronen, Kantarellen och Champinjonen

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola med en pedagogisk filosofi som bygger på demokrati och delaktighet. Barn ses som rika och kompetenta och verksamheten förändras och utvecklas med barnens behov och intressen som utgångspunkt. Vi grundar vår barnsyn på värdeorden delaktighet, glädje, trygghet och utforskande.

Vår lärande miljö ger möjlighet till självständighet och tilltro till den egna förmågan. Vi vill utmana lärandet och stimulera utvecklingen. Vardagen ska genomsyras av spontanitet, kreativitet och humor. Den pedagogiska dokumentationen av barnens skapande och tänkande gör barnen medvetna om sitt lärande och tillsammans med barnen reflekterar vi över vad och när de lär sig olika saker.

Flugsvampen har fyra avdelningar; Kremlan där barnen är 1-2 år, Musseronen där barnen är 2-3 år, Kantarellen där barnen är 3-4 år och Champinjonen där barnen är 5-6 år.

Föräldrasamverkan

Vi vill att föräldrar ska känna delaktighet i vår verksamhet. Vi når detta genom det dagliga mötet men också genom att synliggöra verksamheten och barns lärande på olika sätt. Vi visar till exempel dokumentation på bildskärm eller foton och text på väggarna som vårdnadshavare kan samtala med sina barn kring.

Vi erbjuder utvecklingssamtal varje termin för att utbyta information om barnets utveckling samt föräldramöten och andra möten där vi tillsammans med barnen visar våra projekt.

Vi har också ett föräldraforum som träffas minst en gång per termin och som består av föräldrar, pedagogrepresentanter och förskolechef. Vi diskuterar tankar och frågor som rör verksamheten.

Varje vårtermin skickas en enkät ut med frågor till vårdnadshavare. Detta är ett sätt att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får ni föräldrar ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Hanna Zachrisson
Rektor
Telefon: 0501-75 67 24
E-post: Hanna Zachrisson

Avdelningar på förskolan
Kremlan
Telefon: 0501-75 52 61
Musseronen
Telefon: 0501-75 52 62
Kantarellen
Telefon: 0501-75 52 63
Champinjonen
Telefon: 0501-75 52 64

E-post: Flugsvampen förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Bergsgatan 40
542 38 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 238.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.