Grangärdets förskola

Exteriör Grangärdets förskola. Byggnaden är delvis av gult tegel och asfaltgården är inramad av ett grönt stängsel.

Förskolan ligger på Solhemsvägen i anslutning till Grangärdets skola, cirka två km från Mariestads centrum. Här har vi nära till både skog och hagar och förskolan har en stor och lummig gård samt tillgång till en fin gymnastiksal tillsammans med skolan. Grangärdets förskola har fokus på hälsa och välbefinnande och erbjuder därför barnen en verksamhet där lugn och ro balanseras med aktivitet. Grangärdets förskola kommer att stängas från och med 2021-08-01.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja, tillsammans med Grangärdets skola

Antal avdelningar

Granen och Kotten

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Våra ledord är trygghet, glädje och välbefinnande.

Vi vill värna om barnens välbefinnande på olika sätt. Pedagogerna som arbetar här har alla ett stort intresse för hälsa och välbefinnande i olika former och vi vill genom vår pedagogik förmedla detta vidare till barnen. För att utveckla vårt arbete har vi gjort studiebesök på olika hälsoförskolor i andra kommuner. Pedagogerna har också utbildats i barnyoga och barnmassage.

Stress upptar idag en stor del av vardagen. Genom vårt förhållningssätt vill vi ge barnen redskap för att kunna varva ner och finna ro. Det ska finnas en balans mellan aktivitet och vila. Vi som arbetar på förskolan är här för barnen och vi vill med vårt arbetssätt vara närvarande och engagerade pedagoger. Vi har regelbundet olika hälsoaktiviteter som miniröris både ute och inne, massage, mindfulness och skogsutflykter. En gång i veckan går vi till gymnastiksalen. Ibland har vi en gemensam spadag. Föräldrar bjuds in för att prova på våra hälsoaktiviteter.

Läroplanen, vårt styrdokument, säger: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande."

Föräldrasamverkan

Vi vill att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i och ha ett inflytande över sitt barns vardag. Det dagliga samtalet är av stor vikt och vi strävar efter att ha en öppen kommunikation i det vardagliga mötet. Vid vissa tillfällen ges föräldrar möjlighet att delta i våra aktiviteter.

Genom att dokumentera vår verksamhet i både bild och text har vi underlag för samtal både vid utvecklingssamtalet och föräldramöten. Vid utvecklingssamtalet utbyter föräldrar och personal information om det enskilda barnets utveckling medan vi vid föräldramöten hanterar frågor kring gruppen eller förskolan.

Det finns en gemensam föräldraförening på skolan och förskolan vars mål är att fungera som en länk mellan hemmet, förskola, skola och kommunen.

Varje år skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får även föräldrar ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofie Andersson
Rektor
Telefon: 0501-75 53 39
E-post: Ann-Sofie Andersson

Avdelningar på förskolan
Kotten
Telefon: 0501-75 54 74
Granen
Telefon: 0501-75 54 73

E-post:Grangärdet förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Solhemsvägen 35
542 34 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 308.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Läroplan för förskolan Pdf, 300.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan