Hasselbackens förskola

Exteriör Hasselbackens förskola. Byggnaden är av rött tegel.

Hasselbackens förskola är vackert belägen i Johannesbergsparken. Närheten till naturen ger stora möjligheter till naturupplevelser året runt. Vår stora härliga gård med gräsytor, skogsdungar och andra lekutrymmen ger möjligheter till varierad, utmanande och kreativ lek.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Antal avdelningar

Trolldalen, Fjärilsdalen, Björndalen och Ekorrdalen

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

På förskolan Hasselbacken arbetar vi naturligtvis utifrån förskolans läroplan, vilket bland annat innebär att barnet deltar i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik utifrån barnets förutsättningar och möjligheter. Barnet deltar i en gruppverksamhet där många barns förmågor och viljor ska samsas. Det är i gemenskapen med andra barn och vuxna som möjligheterna finns att lära sig samarbeta, ta hänsyn, sätta sig in i andra människors situation, utveckla sitt språk och sitt tänkande.

Vi använder oss av återvinningsmaterial och annat material som främjar barnens fantasi och utforskarglädje. Vi ser fram emot att tillsammans med barnen skapa kreativa och lustfyllda miljöer att lära i.

Närheten till naturen ger stora möjligheter till naturupplevelser året runt. Vår stora härliga gård med gräsytor, skogsdungar och andra lekutrymmen ger möjligheter till varierad, utmanande och kreativ lek.

Du kan läsa om vårt arbete med matematik, naturvetenskap och teknik  i dokumentet ”Bilder som visar teknik och matematik”. Det hittar du under relaterad information.

Föräldrasamverkan

Du som förälder känner ditt barn bäst och är därför en viktig resurs för oss i förskolan. Dina tankar och åsikter om förskolans verksamhet är betydelsefulla för oss. Har du funderingar över verksamheten eller hur det är med ditt barn, prata med oss direkt eller så kan vi boka tid för ett samtal.
Ett gott samarbete mellan dig som förälder och oss pedagoger är en förutsättning för att ditt barn ska ha det bra i vår verksamhet.

All personal har tystnadsplikt som gäller även då en anställning upphört.
Genom att dokumentera vår verksamhet i både bild och text har vi underlag för samtal både vid utvecklingssamtalet och föräldramöten. Du kan se dokumentationen uppsatt på väggen eller i ditt barns digitala portfolio. Utvecklingssamtalet sker minst en gång varje år.

Vi har ett föräldraråd som består av föräldrar, förskolechef och två personalrepresentanter. Föräldrarådet träffas en till två gånger per termin och är öppet för de föräldrar som vill.

Varje år skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får ni föräldrar ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Linda Andersson
Rektor
Telefon: 0501-75 52 40
E-post: Linda Andersson

Avdelningar på förskolan
Fjärilsdalen
Telefon: 073-441 52 74
Trolldalen
Telefon: 073-441 52 75
Ekorrdalen
Telefon: 073-441 52 76
Björndalen
Telefon: 073-441 52 77

E-post: Hasselbacken förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Hasselbacksvägen 5
542 32 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 241.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ oss även på Instagram där vi finns som @forskolanhasselbacken Länk till annan webbplats.