Hasslerörs förskola

Exteriör Hasslerörs förskola. Byggnaden är av rött tegel. Framför förskolan står en bänk. Det finns en asfaltsyta och ett träd utan löv.

Hasslerörs förskola är inrymd i en del av Hasslerörs skola, som ligger cirka en mil norr om Mariestad. Förskolan startades i augusti 2005 med en avdelning men har nu växt till tre avdelningar. Den ligger i en lantlig miljö vilket ofta inspirerar barnen i deras lek och lärande. På promenadavstånd finns skogen och förskolan har också tillgång till pulkabacke och skolans stora idrottshall. Samarbete med fritidshemmet sker varje dag på morgon och eftermiddag samt under lovdagar.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Nej

Avdelningar på förskolan

Ekorren, Kotten och Tallen

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Våra värdeord år trygghet, glädje och tillåtande.

Vi vill att allas vistelse på förskolan ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. När barnen lämnar förskolan ska de ha känslan av att de vill, vågar och kan.

Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna, betydelsefulla och respekterade. Det är viktigt för oss är att skapa en gemenskap där alla känner att de kan vara sig själva och känner tilltro till sin egen förmåga. Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina åsikter och tankar. Det leder till att alla tränas i att lyssna på varandra, finna sig i majoritetsbeslut och lösa problem i grupp. Deras idéer och intressen är grunden för våra projekt.

Föräldrasamverkan

När ditt barn börjar här hos oss inleder vi alltid med ett inskolningssamtal då vi informerar dig som förälder om vår verksamhet och om hur inskolningen kommer att gå till. Vi vill med detta skapa en bra relation så att du som förälder känner förtroende för oss pedagoger. Vårt mål är att ni föräldrar ska känna er delaktiga och engagerade i verksamheten och i ert barns lärande. Vi lägger därför stor vikt vid det dagliga mötet med er föräldrar.

Vi har ett gemensamt föräldramöte på hösten för hela förskolan där vi pedagoger och vår förskolechef deltar. Det finns ett föräldraråd som består av pedagoger samt föräldrarepresentanter som träffas två gånger per år för att diskutera och utveckla vår förskola. Drop-in fika och luciafirande tillhör också en del av vår föräldrasamverkan.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande. Vid utvecklingssamtalet, som är förlagt på vårterminen där föräldrar och pedagoger deltar, utbyter vi information om barnets utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt underlag för samtalet. Varje hösttermin skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas Resultatet får även föräldrar ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Monika Olsson
Rektor
Telefon: 0501-75 67 21
E-post: Monika Olsson

Avdelningar på förskolan
Kotten
Telefon: 076-859 85 78
Ekorren
Telefon: 076-859 85 77
Tallen
Telefon: 076-859 85 76 

E-post:Infobrevlåda Hasslerörs förskola

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Besöks- och postadress

Tunnlandsvägen 3
542 72 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 298.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Läroplan för förskolan Pdf, 300.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan