Hasslerörs förskola

Exteriör Hasslerörs förskola. Byggnaden är av rött tegel. Framför förskolan står en bänk. Det finns en asfaltsyta och ett träd utan löv.

Hasslerörs förskola ligger ca en mil norr om Mariestad och är sammanbyggd med Hasslerörs grundskola, f-6. Det gör att goda möjligheter till samverkan finns och att kunna följa barnet hela vägen upp till årskurs sex. Förskolan, som startades 2005, rymmer tre avdelningar och ligger i en lantlig miljö vilket ofta inspirerar barnen i deras lek och lärande. På promenadavstånd finns också tillgång till skog och pulkabacke samt idrottshall.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Nej

Avdelningar på förskolan

Ekorren, Kotten och Tallen

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Vi arbetar för att alla barn ska känna sig välkomna, betydelsefulla och respekterade. Vistelsen på förskolan ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. Det är viktigt för oss att skapa en gemenskap där alla kan vara sig själva och känna tilltro till sin egen förmåga. I vår förskola ska alla barn bli sedda, bekräftade och utmanade genom att upptäcka, lära och lyckas tillsammans.

Förskolan består av tre avdelningar, Kotten för de yngsta, Ekorren för de något äldre och Tallen för de äldsta barnen. Undervisningen utgår från läroplan för förskolan, Lpfö, och leds av både förskollärare och barnskötare. Vi delar in barnen i mindre grupper där vi utgår från det enskilda barnets behov. Pedagogen är närvarande i gruppen och planerar utbildningen utifrån barnens kunskapsnivåer. Våra lärmiljöer är konstruerade för att fånga barnens intressen och för att locka till lust att lära inom valda fokusområden. Vi uppmuntrar också barnen att ta hjälp av och inspirera varandra. Vi samarbetar ofta mellan avdelningarna och barnen har inflytande över och ges möjlighet att träffas över avdelningsgränserna.

Utbildningen och undervisningen dokumenteras, följs upp och utvärderas regelbundet i lärplattformen Unikum. Dokumentation i form av bilder och text görs både för gruppen och för det enskilda barnet.

Föräldrasamverkan

När ditt barn börjar hos oss inleder vi med ett inskolningssamtal där du som vårdnadshavare får information om hur inskolningen kommer att gå till, vad det innebär att vistas på förskola samt att du kan delge oss viktig information kring ditt barn. Det är viktigt att skapa en trygg och god relation för ett gott samarbete. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du ansvarar för och är med ditt barn under en tid på förskolan. Vårt mål är att du som vårdnadshavare ska känna dig delaktig och ha en god inblick i ditt barns vistelse hos oss.

Den dagliga kontakten så som samtal vid lämning eller hämtning, telefonsamtal eller SMS är viktig och har stor betydelse för vårt samarbete. Vi ser gärna att du frågar direkt om du undrar över något. Andra exempel på samverkan kan vara föräldramöten och utvecklingssamtal.

Utbildningen och undervisningen dokumenteras regelbundet i lärplattformen Unikum. Dokumentation i form av bilder och text i så kallade lärloggar görs både för gruppen och för det enskilda barnet. Du som vårdnadshavare kommer också ha tillgång till Unikum för att kunna ta del av ditt barns utveckling och lärande. All information från förskolan sker via Unikum.

En gång per läsår, eller oftare vid behov, har vi utvecklingssamtal där vi utbyter information om ditt barns utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen i Unikum utgör då grunden för samtalet. En tid innan samtalet kommer du kunna ta del av underlaget och även få svara på några frågor för att vi ska vara väl förberedda och få ut det bästa av samtalet.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Monika Olsson
Rektor
Telefon: 0501-75 67 21
E-post: Monika Olsson

Avdelningar på förskolan
Kotten
Telefon: 076-859 85 78
Ekorren
Telefon: 076-859 85 77
Tallen
Telefon: 076-859 85 76 

E-post:Infobrevlåda Hasslerörs förskola

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Besöks- och postadress

Tunnlandsvägen 3
542 72 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 276.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.