Hertig Karls förskola

Exteriör Hertig Karls förskola.

Hertig Karls förskola ligger centralt i den västra delen av Mariestad nära Unica skolan. Förskolan är en mötesplats där barnens nyfikenhet och intressen tas tillvara och de får möjlighet att utbyta erfarenheter och uttrycka sina tankar och åsikter genom en mängd olika uttryckssätt så som talat språk, gester, mimik, tecken som stöd, bilder, målning, teckning, lera, drama, musik, dans mm. Hertig Karls förskola är mångkulturell och lägger stort fokus på flerspråkighet och interkulturalitet vilket innebär att våra olikheter såsom kultur, traditioner och hemspråk integreras och synliggörs i den pedagogiska verksamheten. Vi har en inspirerande gård med stora gröna ytor.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Antal avdelningar

Jorden, Kometen, Månen, Regnbågen, Solen, Stjärnan

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Hertig Karls förskola jobbar utifrån inriktningen språk och kommunikation och vi använder ”språk” på många olika sätt i vårt arbetssätt och förhållningssätt. Vi inspirerar och utmanar genom att prata och reflektera tillsammans med barnen. Vi läser, använder bilder, digitala verktyg, skapande, drama, rörelse, sång, musik, dans med flera uttrycksformer som ska hjälpa och stödja barnens språkliga och kommunikativa uttrycksförmåga. Vi använder också tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Läroplanen ligger som grund för vårt arbetssätt där flera olika mötesplatser skapas i våra lärmiljöer och arbete i mindre grupper under dagen skapar en lugn och trygg tillvaro på förskolan. Glädjen och nyfikenheten är viktig och utgör grunden för utveckling och lärande på förskolan.

Föräldrasamverkan

Vi vill ha en god samverkan med våra vårdnadshavare genom att den första introduktionen för barnet på förskolan är föräldraaktiv. Delaktigheten skapar trygghet med pedagoger och förskolans utbildning. Vi ser också den dagliga kontakten vid lämning och hämtning som mycket viktig för ett bra samarbete mellan förskolan och familjen.

Vi dokumenterar barnens upplevelser och lärande i Unikum, en app som vårdnadshavare kan ladda ner i dator, lärplatta eller mobil. Där kan vårdnadshavare läsa, se på bilder och följa barnens utbildning i de projekt vi erbjuder. Minst en gång varje år träffas vårdnadshavare och pedagoger för ett enskilt utvecklingssamtal för att utbyta information om barnets utveckling. Varje år har även vårdnadshavare möjlighet att svara på en enkät med frågor kring förskolans utbildning. Detta är ett sätt att påverka och enkätsvaren hjälper oss att förbättra vår utbildning.

Vi tror att möten mellan människor, stora som små, skapar en öppen och positiv atmosfär i vår förskola.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Marita Lemming 
Rektor
Telefon: 0501-75 57 00
E-post: Marita Lemming

Avdelningar på förskolan
Jorden
Telefon: 0734-415390
Kometen
Telefon: 0734-415391
Månen
Telefon: 0734-415392
Regnbågen
Telefon: 0734-415393
Solen
Telefon: 0734-415394
Stjärnan
Telefon: 0734-415395
Kök
Telefon: 0501-75 57 28 eller
0768-535433

E-post: Hertig Karls förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Södra vägen 3
542 40 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 244.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.