Hertig Karls förskola

Exteriör Hertig Karls förskola. Framför den vita byggnaden som består av ett plan står en sten och ett antal stubbar av trä.

Hertig Karls förskola ligger i centralt i den västra delen av Mariestad med en grön och inspirerande utegård. Inriktningen ”språk och kommunikation” är grunden i förskolans arbetssätt och förhållningssätt. Barnens nyfikenhet och intressen tas tillvara genom olika uttrycksformer såsom skapande, drama, rörelse, sång, musik och dans. Verksamheten kommer att lägga stort fokus på flerspråkighet och interkulturalitet vilket innebär att våra olikheter såsom kultur, traditioner och hemspråk integreras och synliggörs i den pedagogiska verksamheten.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Antal avdelningar

Jorden, Kometen, Månen, Regnbågen, Solen, Stjärnan

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Hertig Karls förskola jobbar utifrån inriktningen språk och kommunikation och vi använder ”språk” på många olika sätt i vårt arbetssätt och förhållningssätt. Vi inspirerar och utmanar genom att prata och reflektera tillsammans med barnen, vi läser, använder bilder, skapande, drama, rörelse, sång, musik, dans och flera andra olika uttrycksformer som ska hjälpa och stödja barnens språkliga och kommunikativa uttrycksförmåga. Fokus ligger också på flerspråkighet och interkulturalitet vilket innebär att våra olikheter såsom kultur, traditioner och hemspråk ska finnas med som en naturlig del i vardagen. Vi försöker också använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Läroplanen ligger som grund för vårt arbetssätt där ett arbete i mindre grupper under dagen skapar en lugn och trygg samt glädjerik tillvaro på förskolan.

Föräldrasamverkan

Vi ser fram emot ett gott samarbete och samverkan med alla våra vårdnadshavare. Vi kommer att prova nya former för att få ut information via check-in check-out systemet och i andra digitala former. Istället för konventionella föräldramöten vill vi skapa möten genom att regelbundet ha drop-in och mer öppna forum på eftermiddagstid i samband med att barnen hämtas. Vi tror att möten mellan människor, stora som små, skapar en öppen och positiv atmosfär i vår förskola.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofie Bolinder
Rektor
Telefon: 0501-75 55 52
E-post: Ann-Sofie Bolinder

Avdelningar på förskolan
Jorden
Telefon: 0734-415390
Kometen
Telefon: 0734-415391
Månen
Telefon: 0734-415392
Regnbågen
Telefon: 0734-415393
Solen
Telefon: 0734-415394
Stjärnan
Telefon: 0734-415395
Kök
Telefon 755728 eller
0768-535433

E-post: Hertig Karls förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Södra vägen 3
542 40 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Läroplan för förskolan Pdf, 300.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 332.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan