Kompassens förskola

Exteriör Kompassens förskola. Byggnaden är röd. Framför byggnaden syns en stor gräsmatta som är inhängnad.

Kompassens förskola ligger i västra delen av Mariestad i bostadsområdet Västra skogen. Förskolan har åtta hemvister och en stor härlig gård som angränsar till skogen och naturen. Vår förskola erbjuder en föränderlig och utmanande miljö både inomhus och utomhus utifrån barnens intresse med inriktning mot natur, teknik och matematik.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Fyren, Kikaren, Ljusglimten, Prisman, Reflexen, Satelliten, Signalen och Utsikten.

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Inriktning natur, teknik och matematik

Kompassen är en förskola med inriktning mot natur, teknik och matematik. Allt arbete som utförs på förskolan tar sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan där inriktningen blir ett verktyg för oss att uppnå läroplanens strävansmål.

Förskolan Kompassens arbetssätt

Vi arbetar i projekt för att barnens lärande ska bli mångsidigt och fördjupat. Att arbeta projektinriktat innebär att barnen ges möjlighet att tillsammans fördjupa sina intressen genom många olika uttryckssätt som skapande, dans, konstruktion, sång och verbalt språk.

Förskolan Kompassens värdeord

Våra värdeord är ord/begrepp som vi tycker är extra värdefulla och som ska spegla vår förskola.

Trygghet, alla på Kompassen ska känna sig betydelsefulla och respekterade. Vi vill skapa en gemenskap där alla uppmuntras och känner tilltro till sin egen förmåga.
Delaktighet, vi vill att alla på förskolan Kompassen ska känna sig som en viktig del i ett sammanhang, där man ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar, vilket leder till att man kan påverka sin vardag.
Utforskande, barnens nyfikenhet och intressen ska ligga till grund för verksamheten. Miljön och material ska inbjuda till utforskande. Tillsammans undersöker vi och provar våra hypoteser för att skapa förståelse för vår omvärld.
Lustfyllt, det ska vara lustfyllt att vara på förskolan Kompassen. Glädje är en viktig drivkraft för lärande. Miljön och atmosfären ska vara välkomnande och inbjudande.
Meningsfullhet, allt lärande som sker på förskolan ska vara i ett sammanhang där barnen deltar i meningsfulla processer. Kompassen erbjuder en verksamhet som är reflekterad och genomtänkt vad gäller miljö och material. Med alla menar vi barn, vårdnadshavare, personal och alla andra som kommer i kontakt med vår förskola.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan personalen och föräldrarna är en förutsättning för vår verksamhet och vi vill att ni ska känna er trygga med att lämna era barn till oss. Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Föräldrar kan ta del av det som sker på förskolan genom dokumentation på väggar, på våra tv-skärmar i förskolans hall, genom de månadsbrev som vi skickar hem och i föräldrahörnan som finns vid entrén. Minst en gång om året erbjuder vi utvecklingssamtal där vi samtalar om förskolans verksamhet och det enskilda barnets trivsel och utveckling. Frågor som rör hela förskolan tar vi upp på ett föräldramöte.

Varje vårtermin skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälpa oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs, utvärderas och resultatet tas tillvara i vårt kvalitetsarbete. Resultatet och hur vi jobbar med det informerar vi om på föräldramöten.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Rektor
Ann-Sofie Andersson
Telefon: 0501-75 53 39
E-post: Ann-Sofie Andersson

Avdelningar på förskolan
Fyren
Telefon: 0501-75 57 44
Kikaren
Telefon: 076-859 85 56
Ljusglimten
Telefon: 076-853 52 87
Prisman
Telefon: 073-232 30 17
Reflexen
Telefon: 073-441 52 66
Satelliten
Telefon: 076-859 85 57
Signalen
Telefon: 076-859 85 62
Utsikten
Telefon: 073-441 50 80

E-post: Kompassen förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Lockerudsvägen 14
542 45 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 353.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.