Kvarnstenens förskola

Exteriör Kvarnstenens förskola. Byggnaden består av rött tegel och är på ett plan. Framför syns asfalt.

Kvarnstenens förskola ligger i det lilla samhället Lugnås cirka en mil sydväst om Mariestad och är sammanbyggd med Kvarnstenens grundskola, f-6. Det ger oss stora möjligheter till samverkan med skola och fritidshem och en möjlighet för oss att följa barnens lärande från förskolan tills de går ur sjätte klass. Förskolan rymmer fyra avdelningar och ligger i en lantlig miljö vilket inspirerar barnen i deras lek och lärande. På promenadavstånd finns också tillgång till skog och idrottshall. Förskolan har en stor, lummig och inspirerande gård som inbjuder till utforskande och rörelse, här finns bärbuskar och stora träd.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Kvarnen, Dungen, Viggen och Vågen.

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

På Kvarnstenens förskola arbetar vi för att alla barn ska känna sig välkomna, betydelsefulla och respekterade. Vistelsen på förskolan ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. Det är viktigt för oss att skapa en gemenskap där alla kan vara sig själva och känna tilltro till sin egna förmåga. I vår förskola ska alla barn bli sedda, bekräftade och utmanade genom att upptäcka, lära och lyckas tillsammans. Vårt arbete har sin utgångspunkt i våra styrdokument såsom Skollag och Läroplan för förskolan, Lpfö18. Vi utgår från barnens intressen och behov, där barnen har stora möjligheter till inflytande över sin vardag och våra lärmiljöer. Fantasi och föreställningsförmåga är grundläggande för allt lärande och vi ger lek och utforskande stort utrymme i vår utbildning. I leken och utforskandet visar barnen vad som intresserar dem och där tränas samförstånd, turtagande, språk och kommunikation. Utbildningen och undervisningen dokumenteras, följs upp och utvärderas regelbundet i lärportalen Unikum. Dokumentation i form av bilder och text görs både för gruppen och för det enskilda barnet

Föräldrasamverkan

Den viktigaste formen av kontakt mellan hemmet och förskolan är det dagliga mötet då du lämnar och hämtar ditt barn, här kan vi utbyta informationen om dagen.

Förskolans mål är att alla vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och engagerade i verksamheten och barnets lärande. Den pedagogiska dokumentationen publiceras på vår lärportal Unikum samt finns på våra avdelningar. Den blir ett stöd för både barn och vårdnadshavare i samtalet om vad barnet gjort i förskolan.

Under våren har vi utvecklingssamtal där vi tillsammans med er vårdnadshavare sitter ner i lugn och ro och delar våra tankar kring ditt barns utveckling och lärande.

I samband med förskolans dag bjuder vi in barnens familjer till en gemensam grillkväll på förskolans gård. Då får ni möjlighet att ta del av det projekt era barn tagit del av under läsåret

Här hittar du oss