Regattans förskola

Exteriör Regattans förskola Foto Stefan Svensson

Förskolan Regattan är belägen i stadsdelen nya Ekudden. Den är centralt belägen med närhet till vatten, Ekuddens naturreservat, samt centrum via en gångbro.
Förskolan är ritad och byggd med utgångspunkt från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Huset har en annorlunda arkitektur med stora fönster som är orienterade runt en atriumgård. Detta skapar mycket dagsljus, närhet, undviker korridorer och knyter ihop de olika hemvisterna. Man ser rakt igenom huset vad som försiggår på andra sidan. Varje hemvist har ett loft som ger tredimensionella upplevelser och utsikt mot staden utanför.

Vi tar gärna emot studiebesök.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Ekan, Jollen, Lotsen och Skutan

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan

Mer om oss

Vi pedagoger bemöter barnen utifrån en tro på att barn kan och vill utforska världen. Vi ser barnen som en tillgång för varandra och skapar möten och utmaningar som förenar. Vi har ett projekterande arbetssätt, vilket innebär att vi utforskar och fördjupar oss i barnens intressen, frågor och hypoteser.

Vi formar en lärande miljö, som ständigt förändras utifrån barnens behov och intressen. Miljön anpassas för att ge barnen möjlighet att utveckla sin självständighet och materialet är tillgängligt för barnen och inbjuder till utforskande.

På förskolan Regattan arbetar vi utifrån fyra ledord som speglar vår syn på normer och värden: demokrati, respekt, jämlikhet och framtidstro.

Demokrati: Vi ser demokrati som något som handlar om oss alla tillsammans där vi strävar efter att bygga solidaritet och gemenskap där allas åsikter ska beaktas. Vi anser inte att samhällsmedborgare är något som barnen blir när de blir vuxna utan det är något de är redan idag.

Respekt: Ömsesidig respekt är utgångspunkten i vårt förhållningssätt där allas åsikter ska lyssnas på. Vi stödjer barnen i deras samspel för att de ska kunna få en ökad förståelse för andras känslor, tankar och handlingar.

Jämlikhet: På vår förskola har alla ett lika värde. Solidaritet och demokratiska värderingar går hand i hand. Vi strävar efter en öppenhet där alla deltar efter sin förmåga.

Framtidstro: Vi strävar efter att barnen ska bygga upp en tilltro till att de kan påverka världen med sina handlingar och idéer. Vi arbetar för att barnen ska tro på sig själva, på styrkan i gemenskapen och på en ljus framtid.

Vi har sammanställt en verksamhetsbeskrivning där vi presenterar vår verksamhet och våra grundläggande värderingar mer utförligt. Länk till denna finns under relaterad information.

Du är välkommen att göra studiebesök i vår verksamhet.

Föräldrasamverkan

Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete mellan föräldrar, barn och pedagoger. Genom ömsesidig respekt och en öppen dialog skapar vi ett förtroende där vi kan utveckla och upprätthålla en god kontakt.

Vi pedagoger vill vara lyhörda inför varje barn och förälder, och tycker att alla ska bli bemötta med respekt och utifrån sina behov.

Det är viktigt att ha en dialog om hur vi tänker och arbetar med barnen, eftersom vi vill att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i förskolans verksamhet och känna att förskolan är en viktig plats.

Vi har fortlöpande utvecklingssamtal, föräldramöten och trivselkvällar. På utvecklingssamtalen använder vi oss av lärplattformen Unikum i vilken vi visar barnets uppfattningar, lärande och individuella intressen samt delaktighet i projekt och de kooperativa lärprocesserna.

Varje år har föräldrar möjlighet att svara på en enkät med frågor kring förskolans verksamhet. Detta är ett sätt för er att påverka och enkätsvaren hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkätsvaren finns med i vår analys av arbetet i verksamheten under det gångna läsåret.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Rektor
Ann-Sofie Andersson
Telefon: 0501-75 53 39
E-post: Ann-Sofie Andersson

Avdelningar på förskolan
Ekan
Telefon: 076-85 98 756
Jollen
Telefon: 076-85 98 757
Lotsen
Telefon: 076-85 98 758
Skutan
Telefon: 076-63 77 048

E-post Regattan förskolas infobrevlåda

Studiebesök
Telefon:0501-75 54 42

Besöks- och postadress

Skutvägen 2
542 45 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regattans verksamhetsbeskrivning Pdf, 4.4 MB.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ oss även på Instagram där vi finns som
@forskolanregattan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.