Regattans förskola

Exteriör Regattans förskola Foto Stefan Svensson

Förskolan Regattan är belägen i stadsdelen nya Ekudden. Den är centralt belägen med närhet till vatten, Ekuddens naturreservat, samt centrum via en gångbro.
Förskolan är ritad och byggd med utgångspunkt från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Huset har en annorlunda arkitektur med stora fönster som är orienterade runt en atriumgård. Detta skapar mycket dagsljus, närhet, undviker korridorer och knyter ihop de olika hemvisterna. Man ser rakt igenom huset vad som försiggår på andra sidan. Varje hemvist har ett loft som ger tredimensionella upplevelser och utsikt mot staden utanför.

Vi tar gärna emot studiebesök.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Ekan, Jollen, Lotsen och Skutan

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan

Mer om oss

Vi pedagoger bemöter barnen utifrån en tro på att barn kan och vill utforska världen. Vi ser barnen som en tillgång för varandra och skapar möten och utmaningar som förenar.

För att tända gnistan till det lustfyllda lärandet utgår vi från barnens intressen. Det är viktigt att våra miljöer är kreativa, utmanande och estetiskt tilltalande. Vi ser meningsskapandet som en förutsättning för det lustfyllda lärandet. Det är viktigt att få prova, undersöka och reflektera över sina hypoteser. Vi som medforskande pedagoger vill ge förutsättning för barnen att få befinna sig i meningsfulla sammanhang. Vi vill ta tillvara det som barnen är fascinerade av och skapa mål/projekt utifrån det.

Dokumentationen är en viktig del för att få syn på barnens lärande. Genom att ge tillbaka dokumentationen till barnen och reflektera tillsammans kan vi få syn på barnen lärprocesser. Utformandet av undervisningsmiljöerna är en viktig del i processarbetet och det fortsatta undersökandet. När man kommer in på vår förskola så ska miljöerna spegla de pågående projekten.

På Regattan är barnen indelade i fyra åldershomogena hemvister; Jollen, Ekan, Skutan och Lotsen. Vi arbetar aktivt för att vara ett tryggt sammanhang där vi samarbetar och har goda relationer till varandra, att ”alla barn är allas”. Faktorer som bidrar till detta är, dels att vi roterar, att vi kontinuerligt reflekterar kring våra gemensamma ställningstaganden för att skapa en samsyn, samt att vi har ett övergripande projekt där de olika hemvisternas processer har samma utgångspunkt.

Föräldrasamverkan

Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete mellan föräldrar, barn och pedagoger. Genom ömsesidig respekt och en öppen dialog skapar vi ett förtroende där vi kan utveckla och upprätthålla en god kontakt. Det är viktigt att ha en dialog om hur vi tänker och arbetar med barnen, eftersom vi vill att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i förskolans verksamhet och känna att förskolan är en viktig plats.

Som förälder kan du också ta del av vår utbildning genom lärplattformen Unikum samt att vi bjuder in till föräldrasamverkan på olika sätt, ex. genom föräldramöten och trivselkvällar. En gång om året erbjuder vi utvecklingssamtal där vi samtalar om förskolans verksamhet och det enskilda barnets progression.

Varje år har föräldrar möjlighet att svara på en enkät med frågor kring förskolans verksamhet. Detta är ett sätt för er att påverka och enkätsvaren hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkätsvaren finns med i vår analys av arbetet i verksamheten under det gångna läsåret.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Rektor
Ann-Sofie Andersson
Telefon: 0501-75 53 39
E-post: Ann-Sofie Andersson

Avdelningar på förskolan
Ekan
Telefon: 076-85 98 756
Jollen
Telefon: 076-85 98 757
Lotsen
Telefon: 076-85 98 758
Skutan
Telefon: 076-63 77 048

E-post Regattan förskolas infobrevlåda

Studiebesök
Telefon:0501-75 54 42

Besöks- och postadress

Skutvägen 2
542 45 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 253.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regattans verksamhetsbeskrivning Pdf, 4.4 MB.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ oss även på Instagram där vi finns som
@forskolanregattan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.