Sikelvingens förskola

Exteriör Sikelvingens förskola. En byggnad av aprikost tegel och vitt trä. Gröna fönsterkarmar och en grön dörr. Framför syns en asfaltsyta.

Sikelvingens förskola ligger i västra delen av Mariestad mellan bostadsområdet Leksberg och Marieholm. Förskolan har fyra hemvister och vår gård är vackert inramad av skogen som vi också besöker varje vecka. Rörelse och utevistelse är en viktig del av vår dag.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Blåsippan, Maskrosen, Prästkragen och Smörblomman

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Inriktning rörelse

Fysisk rörelse och utomhusvistelse är en viktig del av vår vardag. Rörelse och lek främjar barnens hälsa, motorik, inlärning och kreativitet. Vi leker mycket på vår gård och är ofta i närliggande skog. På vintern erbjuder vi skridskoåkning och på våren simskola (gäller blivande skolbarn).

Allt arbete som utförs på förskolan tar sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan där inriktningen blir ett verktyg för oss att uppnå läroplanens strävansmål.

Förskolan Sikelvingens värdeord

Våra värdeord är ord/begrepp som vi tycker är extra viktiga och som ska genomsyra verksamheten på vår förskola
Trygghet, alla på Sikelvingens förskola ska känna sig betydelsefulla och respekterade. Vi vill skapa en gemenskap där alla känner tillit, uppmuntras och känner tilltro till sin egen förmåga.
Glädje, det ska vara roligt att vara på Sikelvingens förskola. Glädje och lust är en viktig drivkraft för lärande. Miljön och atmosfären ska vara välkomnande och inbjudande.
Utmaning, vi skapar en miljö utifrån barnens intresse där alla vistas utifrån egna förutsättningar. Vi har ett tillåtande och uppmuntrande förhållningssätt och atmosfär där vi ”peppar” barnen att ”prova på” och klara saker själva men där det också är tillåtet att göra fel och få hjälp av en vuxen. Vi vill utmana barnens tankar såväl som deras fysik.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan personalen och föräldrarna är en förutsättning för vår verksamhet och vi vill att ni ska känna er trygga med att lämna era barn till oss. Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Minst en gång om året erbjuder vi utvecklingssamtal där vi samtalar om förskolans verksamhet och det enskilda barnets trivsel och utveckling. Frågor som rör hela förskolan tar vi upp på föräldramöten.

Varje vårtermin skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälpa oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs, utvärderas och resultatet tas tillvara i vårt kvalitetsarbete. Resultatet och hur vi jobbar med det, informerar vi om på föräldramöte där även förskolechef deltar.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Susanne Bohm
Rektor
Telefon: 0501-75 57 40
E-post Susanne Bohm Länk till annan webbplats.

Avdelningar på förskolan
Blåsippan
Telefon: 0501-75 57 07
Maskrosen
Telefon: 0501 75 57 06
Prästkragen
Telefon: 073-441 50 85
Smörblomman
Telefon: 076-85 98 697

E-post: Sikelvingen förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Vinterstigen 2
542 47 Mariestad

Ansvarig nämnd
Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 292.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Läroplan för förskolan Pdf, 300.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan