Sjötorps förskola

Exteriör Sjötorps förskola. En röd enplansbyggnad i vinkel och av trä. Framför syns två gungställningar som är inhängnade av ett staket.

Sjötorps förskola ligger i det lilla sjösamhället Sjötorp cirka två mil norr om Mariestad, där Göta kanal mynnar ut i Vänern. Förskolan och fritidshemmet ligger centralt i samhället med promenadavstånd till både Vänern och Göta kanal. Här finns en utegård som är lummig med gräsmattor, fruktträd och bärbuskar. Närheten till skog, natur och vatten inbjuder till lek och utflykter i många spännande miljöer. Fritidshemmet och förskolan har var sin del i huset  men har ett nära samarbete.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

1

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan

Mer om oss

På förskolan arbetar vi för ett demokratiskt tillåtande klimat där alla ska känna sig välkomna, betydelsefulla och respekterade. Det är viktigt för oss att skapa en gemenskap där alla kan vara sig själva och känna tilltro till sin egen förmåga. I vår förskola ska alla barn bli sedda, bekräftade och utmanade genom att upptäcka, lära och lyckas tillsammans.

Vi utgår från det socialkonstruktivistiska perspektivet på kunskap vilket innebär att vi planerar undervisningen utifrån ett specifikt målområde och ger barnen förutsättningar att lära inom detta område. Vi skapar på ett lustfyllt och inspirerande sätt intresse hos barnen för vårt valda område för att sedan låta barnens intresse, tankar och frågor styra undervisningen med oss pedagoger som vägledare. Vi delar in barnen i mindre grupper där vi utgår från det enskilda barnets behov. Pedagogen är närvarande i gruppen och planerar utbildningen utifrån barnens kunskapsnivåer. I vårt samarbete med fritidshemmet kan vi ibland ha grupper som består av äldre och yngre barn. Detta är berikande för både de äldre och yngre barnens personliga utveckling.

Utbildningen och undervisningen dokumenteras, följs upp och utvärderas regelbundet i lärplattformen Unikum. Dokumentation i form av bilder och text görs både för gruppen och för det enskilda barnet.

Föräldrasamverkan

När ditt barn börjar hos oss inleder vi med ett inskolningssamtal där du som vårdnadshavare får information om hur inskolningen kommer att gå till, vad det innebär att vistas på förskola samt att du kan delge oss viktig information kring ditt barn. Det är viktigt att skapa en trygg och god relation för ett gott samarbete. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du ansvarar för och är med ditt barn under en tid på förskolan. Vårt mål är att du som vårdnadshavare ska känna dig delaktig och ha en god inblick i ditt barns vistelse hos oss.

Den dagliga kontakten så som samtal vid lämning eller hämtning, telefonsamtal eller SMS är viktig och har stor betydelse för vårt samarbete. Vi ser gärna att du frågar direkt om du undrar över något. Andra exempel på samverkan kan vara föräldramöten, utvecklingssamtal eller drop in-fika.

Utbildningen och undervisningen dokumenteras regelbundet i lärplattformen Unikum. Dokumentation i form av bilder och text i så kallade lärloggar görs både för gruppen och för det enskilda barnet. Du som vårdnadshavare kommer också ha tillgång till Unikum för att kunna ta del av ditt barns utveckling och lärande. All information från förskolan sker via Unikum.

En gång per läsår, eller oftare vid behov, har vi utvecklingssamtal där vi utbyter information om ditt barns utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen i Unikum utgör då grunden för samtalet. En tid innan samtalet kommer du kunna ta del av underlaget och även få svara på några frågor för att vi ska vara väl förberedda och få ut det bästa av samtalet.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Monika Olsson
Rektor
Telefon: 0501-75 67 21
E-post: Monika Olsson 

Förskolan
Telefon: 0768-59 85 44
Fritidshemmet
Telefon: 0768-59 85 45

E-post: Sjötorps förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Sjöfallsvägen 12
540 66 Sjötorp

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 280.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lyrestads skola