Sjötorps förskola

Exteriör Sjötorps förskola. En röd enplansbyggnad i vinkel och av trä. Framför syns två gungställningar som är inhängnade av ett staket.

Sjötorps förskola ligger i det lilla sjösamhället Sjötorp cirka två mil norr om Mariestad, där Göta kanal mynnar ut i Vänern. Förskolan och fritidshemmet ligger centralt i samhället med promenadavstånd till både Vänern och Göta kanal. Här finns en utegård som är lummig med gräsmattor, fruktträd och bärbuskar. Närheten till skog, natur och vatten inbjuder till lek och utflykter i många spännande miljöer. Fritidshemmet och förskolan har var sin del i huset  men har ett nära samarbete.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

1

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan

Mer om oss

Vi arbetar på ett projektbaserat arbetssätt utifrån förskolans läroplan. Projekten är olika beroende på barnens intresse och behov. Matematik, språk, teknik och natur är lärområden som är viktiga delar i verksamheten liksom skapande aktiviteter såsom musik, rörelse och lek. Vi använder dokumentation för att göra barnens lärande synligt. Sjötorp är en del av biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle och varje vår får våra äldsta barn möjlighet att utbilda sig till miniambassadörer. Då får de fördjupa sina kunskaper om närmiljön, växt- och djurlivet kring Vänern och vattnets kretslopp.

Vi strävar efter ett demokratiskt, tillåtande klimat där alla, såväl barn som vuxna, ska bemötas med respekt. Alla, oavsett kön, bakgrund eller kultur har lika värde

I vårt samarbete med fritidshemmet kan vi ibland ha grupper som består av äldre och yngre barn. Detta är berikande för både de äldre och yngre barnens personliga utveckling

Våra värdeord på Sjötorps förskola och fritidshem är: Trygghet ,Glädje, Lek och Lärande.

Föräldrasamverkan

Vi vill att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i och ha ett inflytande över sitt barns vardag. Det dagliga samtalet är av stor vikt och vi strävar efter att ha en öppen kommunikation i det vardagliga mötet. Vid vissa tillfällen ges föräldrar möjlighet att delta i våra aktiviteter.

Genom att dokumentera vår verksamhet i både bild och text har vi underlag för samtal både vid utvecklingssamtalet och föräldramöten. Vid utvecklingssamtalet utbyter föräldrar och personal information om det enskilda barnets utveckling medan vi vid föräldramöten hanterar frågor kring gruppen eller förskolan.
Varje år skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får även föräldrar ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Monika Olsson
Rektor
Telefon: 0501-75 67 21
E-post: Monika Olsson 

Telefon: 0768-59 85 44 (förskolan) och
0768-59 85 45 (fritidshemmet)

E-post: Sjötorps förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Sjöfallsvägen 12
540 66 Sjötorp

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 301.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Läroplan för förskolan Pdf, 300.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan

Lyrestads skola