Sjötorps förskola och fritidshem

Exteriör Sjötorps förskola. En röd enplansbyggnad i vinkel och av trä. Framför syns två gungställningar som är inhängnade av ett staket.

Sjötorps förskola och fritidshem ligger i det lilla sjösamhället Sjötorp cirka två mil norr om Mariestad, där Göta kanal mynnar ut i Vänern. Förskolan och fritidshemmet ligger centralt i samhället med promenadavstånd till både Vänern och Göta kanal. Här finns en utegård som är lummig med gräsmattor, fruktträd och bärbuskar. Närheten till skog, natur och vatten inbjuder till lek och utflykter i många spännande miljöer. Fritidshemmet och förskolan har var sin del i huset  men har ett nära samarbete.

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

1

Var finns vi?

Se karta under "Relaterad information" på denna sida

Förskolan

Mer om oss
Vi arbetar på ett projektbaserat arbetssätt utifrån förskolans läroplan. Projekten är olika beroende på barnens intresse och behov. Matematik, språk, teknik och natur är lärområden som är viktiga delar i verksamheten liksom skapande aktiviteter såsom musik, rörelse och lek. Vi använder dokumentation för att göra barnens lärande synligt. Sjötorp är en del av biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle och varje vår får våra äldsta barn möjlighet att utbilda sig till miniambassadörer. Då får de fördjupa sina kunskaper om närmiljön, växt- och djurlivet kring Vänern och vattnets kretslopp.

Vi strävar efter ett demokratiskt, tillåtande klimat där alla, såväl barn som vuxna, ska bemötas med respekt. Alla, oavsett kön, bakgrund eller kultur har lika värde

I vårt samarbete med fritidshemmet kan vi ibland ha grupper som består av äldre och yngre barn. Detta är berikande för både de äldre och yngre barnens personliga utveckling

Våra värdeord på Sjötorps förskola och fritidshem är: Trygghet ,Glädje, Lek och Lärande

Föräldrasamverkan
Vi vill att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i och ha ett inflytande över sitt barns vardag. Det dagliga samtalet är av stor vikt och vi strävar efter att ha en öppen kommunikation i det vardagliga mötet. Vid vissa tillfällen ges föräldrar möjlighet att delta i våra aktiviteter.

Genom att dokumentera vår verksamhet i både bild och text har vi underlag för samtal både vid utvecklingssamtalet och föräldramöten. Vid utvecklingssamtalet utbyter föräldrar och personal information om det enskilda barnets utveckling medan vi vid föräldramöten hanterar frågor kring gruppen eller förskolan.
Varje år skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får även föräldrar ta del av.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är öppet 06.00-18.30 måndag till fredag. Vi samarbetar med förskolan, som finns under samma tak, om öppning, stängning samt under lov. Under lovdagar har vi heldagsomsorg.

Vi har en utegård som är lummig med gräsmattor, fruktträd och bärbuskar. Närheten till naturen inbjuder till lek och lärande i spännande miljöer. Vi är ett litet fritidshem med en avdelning för elever i åldrarna 6-12 år. Eleverna åker skolskjuts till och från Lyrestads skola. I samma lokaler inryms även förskolan som vi har ett nära samarbete med, bland annat vid öppning och stängning.

Vi arbetar på ett projektbaserat arbetssätt utifrån elevernas intresse och behov. Elevernas inflytande är en viktig del i verksamheten. Vi ger lek och skapande aktiviteter stort utrymme. Vi ger eleverna möjlighet att i samspel med kamrater och pedagoger utveckla sin sociala kompetens. Vi använder dokumentation för att göra elevernas lärande synligt.

Vi strävar efter ett demokratiskt tillåtande klimat där alla, såväl elever, barn som vuxna, ska bemötas med respekt. Alla, oavsett kön, bakgrund eller kultur har lika värde. I vårt samarbete med förskolan kan vi ibland ha grupper som består av elever och yngre barn. Detta är berikande för både de äldre elevernas och yngre barnens personliga utveckling

Våra värdeord på Sjötorps förskola och fritidshem är:
trygghet, glädje, lek och lärande.

Eleverna på fritidshemmet i Sjötorp får sin skolgång på Lyrestads skola. Du kan läsa mer om Lyrestads skola under länken Lyrestads skola som finns under relaterad information på denna sidan.

Föräldrasamverkan
Ett nära samarbete med föräldrar utvecklar vi i vår vardag. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet möter vår personal varje dag. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där fritidspedagog och föräldrar möts för att utbyta information och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Monika Olsson
Rektor
Telefon: 0501-75 67 21
E-post: Monika Olsson 

Telefon: 0768-59 85 44 (förskolan) och
0768-59 85 45 (fritidshemmet)

E-post: Sjötorps förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Sjöfallsvägen 12
540 66 Sjötorp

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Läroplan för förskolan PDF

Länkar

Måltider i förskolan och skolan

Lyrestads skola

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.