Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skrivarens förskola

Exteriör Skrivarens förskola. En byggnad som har aprikost tegel med via trä inslag. Fönsterkarmar och dörren är grön.Framför förskolan står några cyklar.

Förskolan Skrivaren ligger centralt - mitt i universitetsparken - ett naturskönt område med närhet till naturen och Mariestads kulturutbud. Förskolan har profilen natur, miljö och hälsa men är dessutom en allergisanerad förskola som är anpassad för barn med olika allergier. Alla barn i kommunen är välkomna att söka plats på Skrivaren med kravet att familjen ska vara djur- parfym- och rökfri.

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Avdelning 1, 2 och 3

Var finns vi

Se karta under "Relaterad information" på denna sida


Mer om oss

Förskolan Skrivarens förhållningssätt bygger på respekt för barnet och dess tankar och åsikter. Ett barn som möts med respekt ger respekt tillbaka.

Vi utgår från det kompetenta barnet, att barn kan, vill och känner lust och nyfikenhet att utforska sin omvärld. Vi pedagoger ger barnet den tid det behöver i de många lärsituationerna som uppstår under en dag på förskolan och vi uppmuntrar samt stöttar. Vi lär av varandra.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi kan med hjälp av dokumentationen tillsammans med barnen få syn på deras lärande och läroprocess. Vi ser också dokumentationen som ett bra verktyg för att ge föräldrarna insyn och delaktighet i verksamheten.

Förskolan Skrivaren är allergisanerad och anpassad för barn med olika allergier. Skrivaren är en ägg-, fisk- och nötfri förskola. Alla barn i kommunen är välkomna att söka plats på Skrivaren med kravet att familjen ska vara djur- parfym- och rökfri.

Skrivarens förskola ligger centralt, mitt i universitetsparken, vilket är ett naturskönt område med närhet till naturen och Mariestads kulturutbud.
Vi har ett samarbete med Göteborgs universitet. Barnen på förskolan har en odlingsplats i deras nybyggda trädgård samt i ett av växthusen. Barnen skördar det de sått och vår kokerska använder sig av de närproducerade råvarorna i sin matlagning. Vi kommer även kunna slänga matrester i deras kompost. Råd och stöd får vi av lärare och elever på skolan.

Vi är en miljöcertifierad förskola, vilket innebär att vi uppfyller uppsatta mål. Vi arbetar för att våra barn ska förstå sin betydelse för en hållbar utveckling.

Föräldrasamverkan

Vi ser den dagliga kontakten vid lämning och hämtning som nyckeln för ett bra samarbete mellan förskolan och familjen. Vi dokumenterar barnets upplevelser och lärande, och visar detta på väggarna i förskolans lokaler. Varje avdelning har också en digital fotoram i hallen som visar bilder under hela dagen. Både barn och föräldrar kan ta del av det som skett tidigare under dagen redan samma dag. Vi erbjuder även vid olika tillfällen drop-in fika i samband med hämtning.

Varje år träffas pedagoger och föräldrar för ett enskilt utvecklingssamtal för att utbyta information om barnets utveckling.
Förskolans gemensamma frågor tas upp på föräldramöten där pedagoger och förskolechef träffar föräldrar.

Varje år har föräldrar möjlighet att svara på en enkät med frågor kring förskolans verksamhet. Detta är ett sätt för er att påverka och enkätsvaren hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkätsvaren finns med i vår analys av arbetet i verksamheten under det gångna läsåret.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-18 11.23

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofie Andersson
Rektor
Telefon: 0501-75 53 39
E-post Ann-Sofie Andersson

Avdelningar på förskolan
Avdelning 2
Telefon: 073- 441 52 25
Avdelning 3
Telefon: 073- 441 52 26

E-post: Skrivaren förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Gärdesgatan 14
542 43 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Läroplan för förskolanPDF

Länkar

Måltider i förskolan och skolan

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.