Skrivarens förskola

Exteriör Skrivarens förskola. En byggnad som har aprikost tegel med via trä inslag. Fönsterkarmar och dörren är grön.Framför förskolan står några cyklar.

Förskolan Skrivaren kommer att avveckla sin verksamhet under sommaren 2023 och går därför inte längre att önska som placering för ditt/dina barn.

Förskolan Skrivaren ligger centralt - mitt i universitetsparken - ett naturskönt område med närhet till naturen och Mariestads kulturutbud. Förskolan har profilen natur, miljö och hälsa. Utbildningen medvetandegör barnen om hur de handlingar och val vi gör påverkar miljö och hälsa utifrån ett hållbart perspektiv. Samarbete sker med Dacapo, Mariestad som ligger intill förskolan, där vi odlar och följer växternas kretslopp, årstidernas växlingar och tillsammans jobbar vi för en hållbar framtid för våra barn.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Pennskrinet och Gåspennan.

Var finns vi

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Förskolan Skrivarens förhållningssätt bygger på respekt för barnen och deras tankar och åsikter. Ett barn som möts med respekt ger respekt tillbaka. Vi utgår från att barn kan, vill och känner lust och nyfikenhet att utforska sin omvärld. Vi ser på kunskap som något föränderligt och som förändras i mötet med andra människor, miljöer och material. Tillsammans skapas kunskap. Vi pedagoger ger barnen den tid de behöver och vi lär alla av varandra. Vi följer barnens intressen och jobbar processinriktat i projekt. Pedagogerna stöttar och uppmuntrar barnen i de många lärsituationer som uppstår under en dag på förskolan.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi kan med hjälp av dokumentation, tillsammans med barnen, få syn på deras lärande och lärprocesser. Vi gör dokumentationen på nätet i en app som heter Unikum, som också ger alla vårdnadshavare insyn och delaktighet i utbildningen.

Skrivarens förskola ligger centralt, mitt i universitetsparken, vilket är ett naturskönt område med närhet till både natur och Mariestads kulturutbud såsom bibliotek och teater. Förskolan har en odlingsplats i DaCapos trädgård samt tillgång till växthusen. Barnen sår, planterar och skördar och vår kokerska använder sig av de närproducerade råvarorna i sin matlagning. Vi arbetar för att våra barn ska förstå sin betydelse för en hållbar utveckling.

Föräldrasamverkan

Vi har en föräldraaktiv introduktion som betyder att vårdnadshavare är med under introduktionen. Detta för att barn och vårdnadshavare ska bli trygga med pedagoger och förskolans utbildning. Vi ser också den dagliga kontakten vid lämning och hämtning som mycket viktig för ett bra samarbete mellan förskolan och familjen. Vi dokumenterar barnens upplevelser och lärande i Unikum, en app som vårdnadshavare kan ladda ner i dator, lärplatta eller mobil. Där kan vårdnadshavarna läsa, se på bilder och följa barnens processer i projekten. Vi erbjuder även vid olika tillfällen drop-in fika i samband med hämtning. Minst en gång varje år träffas pedagoger och föräldrar för ett enskilt utvecklingssamtal för att utbyta information om barnets utveckling. Varje år har också vårdnadshavare möjlighet att svara på en enkät med frågor kring förskolans utbildning. Detta är ett sätt att påverka och enkätsvaren hjälper oss att förbättra vår utbildning.

Här hittar du oss