Termitens förskola

Exteriör Termitens förskola. Byggnaden är av grönt trö och i ett plan. Framför syns en utegård med gungor och en bänk.

Termitens förskola ligger i västra delen av Mariestad. En inspirerande och utmanande miljö möter oss på vår stora gård. Den innehåller lekmaterial som sätter fantasin i rörelse och vi möter naturen i form av träd och buskar.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Myggan, Fjärilen, Humlan, Nyckelpigan och Trollsländan

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Termitens förskola har en närmiljö som erbjuder naturskönt område med både skog och närhet till Prismaskolan.

Arbetslagen förändras varje år genom att några av pedagogerna följer barnen då de byter avdelning. Detta för att ge barnen trygghet och kontinuitet när det är dags för barnen att flytta till nästa åldersgrupp.

Vi arbetar med musik och motorik, både inomhus och utomhus, och vi värnar om barnens välbefinnande på olika sätt. Våra pedagogiska ledord Glädje, Trygghet, Gemenskap och Lärande speglar vår verksamhet.

Verksamheten bygger på barnens intressen och behov. Alla barn ska känna tillfredställelse genom att göra framsteg, övervinna svårigheter och att uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och förskolans lärmiljö. Vi uppmuntrar och stimulerar leken, eftersom det är barns naturliga sätt att lära.

Vi arbetar med språkutveckling och uppmuntrar barnens egna berättande där förmågan att lyssna på varandra också tränas. Vi använder oss av tecken som stöd (TAKK) i barngrupp, som stöd i vår dialog med barnen.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är en förutsättning för vår verksamhet. Den dagliga kontakten då barnen lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle till att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Vårdnadshavare kan ta del av sitt barns verksamhet genom dokumentation på förskolan. En del av dokumentationen sätts upp väggarna och visas på våra bildskärmar på förskolan. Här kan vårdnadshavare följa och ta del av det som sker i verksamheten. Vi erbjuder utvecklingssamtal där pedagog och vårdnadshavare utbyter information om barnets utveckling. På föräldramöte kan frågor som rör hela förskolan tas upp.

Varje år får vårdnadshavare möjlighet att svara på en enkät med möjlighet att påverka och hjälpa oss förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas och även ni föräldrar får ta del av resultatet.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Marita Lemming 
Rektor
Telefon: 0501-75 57 00
E-post: Marita Lemming

Avdelningar på förskolan
Myggan
Telefon: 0768-59 85 82
Fjärilen
Telefon: 0501-75 54 50,
0766-37 70 71
Humlan
Telefon: 0768-59 85 80
Nyckelpigan
Telefon: 0768-59 85 81
Trollsländan
Telefon: 0768-59 85 79

E-post: Termiten förskolas infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Besöks- och postadress

Västra vägen 39
542 46 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 658 kB, öppnas i nytt fönster.

Läroplan för förskolan Pdf, 300.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan