Termitens förskola

Exteriör Termitens förskola.

Termitens förskola ligger i västra delen av Mariestad. En inspirerande och utmanande miljö möter oss på vår stora gård. Den innehåller lekmaterial som sätter fantasin i rörelse och vi möter naturen i form av träd och buskar.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Humlan, Nyckelpigan och Trollsländan

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Termitens förskola har en närmiljö som erbjuder naturskönt område med både skog och närhet till Prismaskolan.

Arbetslagen och barngrupperna förändras oftast varje läsår beroende på hur vi organiserar oss. På Termiten ser vi oss som ett arbetslag och alla barn som går på förskolan är allas barn. Vi skapar trygghet genom att samarbeta mellan avdelningarna och har mötesplatser för barnen inom- och utomhus.

Våra pedagogiska ledord trygghet, nyfikenhet och hållbarhet speglar vår utbildning.

Utbildningen bygger på barnens intressen, förutsättningar och behov. Alla barn ska känna tillfredställelse genom att göra framsteg, övervinna svårigheter och att uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och förskolans lärmiljö. Vi uppmuntrar och stimulerar leken, eftersom det är barns naturliga sätt att lära.

Vi arbetar med språkutveckling och uppmuntrar barnens egna berättande där förmågan att lyssna på varandra också tränas.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är en förutsättning för vår verksamhet. Den dagliga kontakten då barnen lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle till att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Vårdnadshavare kan ta del av sitt barns utbildning genom dokumentation på förskolan. En stor del av dokumentationen publiceras på Unikum och en mindre del sätts upp väggarna. Här kan vårdnadshavare följa och ta del av det som sker i utbildningen. Vi erbjuder utvecklingssamtal där pedagog och vårdnadshavare utbyter information om barnets utveckling.

Varje år får vårdnadshavare möjlighet att svara på en enkät med möjlighet att påverka och hjälpa oss förbättra vår utbildning. Enkäten sammanställs och utvärderas för att bidra till vårt utvecklingsarbete.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Marita Lemming 
Rektor
Telefon: 0501-75 57 00
E-post: Marita Lemming

Avdelningar på förskolan
Humlan
Telefon: 0768-59 85 80
Nyckelpigan
Telefon: 0766-37 70 71
Trollsländan
Telefon: 0768-59 85 79

E-post: Termiten förskolas infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Besöks- och postadress

Västra vägen 39
542 46 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 239.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.