Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Termitens förskola

Exteriör Termitens förskola Foto Inger Hermansson

Termitens förskola ligger i västra delen av Mariestad. Vi har nyrenoverade lokaler som är utformade efter verksamhetens behov. En inspirerande och utmanande miljö möter oss på vår stora gård. Den innehåller lekmaterial som sätter fantasin i rörelse och vi möter naturen i form av träd och buskar.

 

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Myggan, Fjärilen, Humlan, Nyckelpigan och Trollsländan

Var finns vi?

Se karta under "Relaterad information" på denna sida

 

Mer om oss

Förskolan ligger i västra delen av Mariestad och har fem avdelningar Myggan där barnen är 1-2 år, Fjärilen där barnen är 1-2 år, Nyckelpigan där barnen är 1-2 år, Humlan där barnen är 3-4 år och Trollsländan där barnen är 4-5 år. Arbetslagen förändras varje år genom att några i personalen alltid byter avdelning för att ge barnen trygghet och kontinuitet när det är dags för dem att flytta till nästa åldersgrupp.

Våra pedagogiska ledord är ord/begrepp som vi tycker är extra värdefulla och som ska spegla vår förskola. Vi har valt att arbeta utifrån följande ledord:
Glädje, Trygghet, Gemenskap och Lärande.

Verksamheten bygger alltid på barnen intressen och behov. Alla barn ska få känna tillfredsställelse genom att göra framsteg, övervinna svårigheter och att uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och förskolans lärmiljöer. Vi uppmuntrar och stimulerar leken, eftersom det är barns naturliga sätt att lära.

Vi använder vår utemiljö för att utforska naturen, miljön och tekniken som finns nära förskolan.

Vi arbetar strukturerat med språkutveckling och uppmuntrar barnens egna berättande där förmågan att lyssna på varandra också tränas. Vi använder oss av tecken som stöd (TAKK) i barngruppen, som stöd i vår dagliga dialog med barnen.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan personalen och föräldrarna är en förutsättning för vår verksamhet. Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle till att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Föräldrar kan ta del utav sina barns verksamhet genom dokumentation på förskolan. En del av dokumentationen sätts upp på väggarna och visas på våra tv-skärmar på förskolan. Här kan föräldrarna följa och dela det som sker i verksamheten på förskolan. En gång varje år har vi ett utvecklingssamtal där föräldrar och personal utbyter information om barnets utveckling. Frågor som rör hela förskolan tar vi upp på ett föräldramöte som leds av vår förskolechef.

Varje år skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas och ni föräldrar får ta del av resultatet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12

Relaterad information

Kontakt

Marita Lemming 
Förskolechef
Telefon: 0501-75 57 00
E-post: Marita Lemming

Avdelningar på förskolan
Myggan
Telefon: 0501-75 54 54 
Fjärilen
Telefon: 0501-75 54 50   
0501-75 54 54
Humlan
Telefon: 0501-75 54 53
Nyckelpigan
Telefon: 0501-75 54 51
Trollsländan
Telefon: 0501-75 54 52

E-post: Termitens förskola

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Besöks- och postadress

Västra vägen 39
542 45 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Läroplan för förskolan PDF

Länkar

Maten i förskolan

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan