Vävarens förskola

Exteriör Vävarens förskola. En stor gård med ett träd och eupallar med odlade växter.

Förskolan Vävaren ligger i Ullervad som är ett lugnt samhälle cirka sex km öster om Mariestad. Förskolan som är totalrenoverad och utbyggd under 2018, ligger i ett villaområde med naturen inpå knuten. Vår gård består av många olika rum med allt från sandlådor, utekök och bollplan till natur och skog. Vi tar gärna promenader och utflykter ut i vår närmiljö och kringliggande naturområden. På förskolan Vävaren bedriver vi Knytte och Mulle-verksamhet i Friluftsfrämjandets regi.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Knoppen, Lövet och Trädet

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Alla barn är olika med olika förutsättningar och behov. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vävaren erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi anpassar vår miljö, både ute och inne, efter barnens intressen och behov. Vi vill att alla ska känna sig som en del av vår verksamhet och ha en plats i gruppen. Vi anser att det är viktigt att alla får delta efter sina förutsättningar och komma till tals. Miljön på Vävaren ska vara inspirerande och föränderlig och ge våra kompetenta barn möjlighet till utveckling och lärande, både enskilt, i grupp och tillsammans med vuxna. Vi pedagoger finns alltid närvarande för att hjälpa barnen i sina relationer, i sin nyfikenhet och i sitt lärande, vi snappar upp barnens olika intressen och utforskar vidare tillsammans med barnen.

Våra tre värdeord som speglar vår barnsyn är trygghet, glädje och kommunikation. Vi anser att dessa tre ord är grunden till ett livslångt och lustfyllt lärande.

Trygghet Vi vill att det ska synas i vår verksamhet och i vår dokumentation att vi har en trygg och utvecklande miljö där både barn, föräldrar och personal trivs.
Glädje Vi vill att både barn och föräldrar ska trivas och glädjas tillsammans med oss i vår vardag. Lärandet ska vara lustfyllt.
Kommunikation Vårt mål lyder: ”Vi vill tillsammans skapa möjlighet till språkbad och kommunikation utifrån allas egna förutsättningar och behov.” För oss betyder det här att vi utmanar barnen att kommunicera med varandra och oss pedagoger, vi använder oss av tecken, drama, musik, skapande osv. Alla barn kommunicerar inte på samma sätt och det är viktigt för oss pedagoger att alla barn får möjlighet att göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Vi upplever och utforskar tillsammans med barnen och språket bakas in när vi arbetar med matematik, teknik, naturkunskap och allt det andra vi ständigt arbetar med. Språk och kommunikation är viktigt att man får med sig i livet och vi ser styrkan och glädjen i att vara närvarande pedagoger som tar oss tid för barnen och dess utveckling på många olika plan. 

Vår ambition är att alltid ha dessa ledord med oss i vår verksamhet Eftersom vi utgår från barnens intressen, ser arbetet olika ut i de olika grupperna. Det är barnen som leder oss vidare i arbetet och det är vi pedagoger som plockar upp de olika idéerna.

Övrig information

Vi använder oss av teckenspråk i barngruppen, som stöd i vår dagliga dialog med barnen. Alla barn är delaktiga och är intresserade av denna extra dimension i vår kommunikation.

Föräldrasamverkan

Vi har ett nära samarbete med föräldrarna bland annat genom vårt föräldraråd där fyra föräldrar från båda avdelningarna möter två pedagoger ett par gånger om året.

Våra ledord på Vävaren är trygghet, glädje och kommunikation.
Vårt mål lyder: ”Vi vill tillsammans skapa möjlighet till språkbad och kommunikation utifrån allas egna förutsättningar och behov.”
För oss betyder det här att vi utmanar barnen att kommunicera med varandra och oss pedagoger, vi använder oss av tecken, drama, musik, skapande osv. Alla barn kommunicerar inte på samma sätt och det är viktigt för oss pedagoger att alla barn får möjlighet att göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Vi upplever och utforskar tillsammans med barnen och språket bakas in när vi arbetar med matematik, teknik, naturkunskap och allt det andra vi ständigt arbetar med.
Språk och kommunikation är viktigt att man får med sig i livet och vi ser styrkan och glädjen i att vara närvarande pedagoger som tar oss tid för barnen och dess utveckling på många olika plan.

Föräldrarna blir engagerade i vår verksamhet och får insyn i barnens lärande genom vår pedagogiska dokumentation som sätts upp på väggarna. Vi vill att dokumentationen i hallen ska vara en mötesplats för barn och föräldrar där barnen kan berätta om sin dag på förskolan.

Föräldrarådet har bland annat ordnat föräldrakvällar där vi hjälps åt att bygga och fixa på vår utegård. Föräldrakvällarna är väldigt uppskattade av både föräldrar och personal. Detta blir ett annat sätt för oss att mötas, umgås och samtala med varandra. Barnen uppskattar resultatet av dessa kvällar.

Vi möter även våra föräldrar genom föräldramötet som sker en gång om året. Nya föräldrar presenteras och sätts in i verksamheten i samband med inskolningen av barnet.

Vid utvecklingssamtalet en gång per år har vi mer tid att ostört kunna utbyta information kring det enskilda barnets utveckling.. Under samtalet använder vi oss av dokumentation i form av ett bildspel i Power Point.

Vi använder oss av tecken som stöd i samtalen med barnen. Föräldrarna blir delaktiga genom sina barn och vi erbjuder A4 ark med olika tecken i hallarna.

Varje år skickas med e-post en enkät ut med frågor till alla föräldrar. Detta är ett sätt för föräldrarna att påverka och hjälpa oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får även föräldrarna ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Pia Fahlgren
Rektor
Telefon: 0501-75 57 37
E-post: Pia Fahlgren

Avdelningar på förskolan
Knoppen 
Telefon: 0501-75 55 35
Lövet
Telefon: 0501-75 55 34
Trädet
Telefon: 0501- 75 55 33

E-post: Vävaren förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Spolvägen 3-7
542 73 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Läroplan för förskolan PDF

Länkar

Måltider i förskolan och skolan