Vävarens förskola

Exteriör Vävarens förskola. En stor gård med ett träd och eupallar med odlade växter.

Förskolan Vävaren ligger i Ullervad som är ett lugnt samhälle cirka sex km öster om Mariestad. Förskolan som är totalrenoverad och utbyggd under 2018, ligger i ett villaområde med naturen inpå knuten. Vår gård består av många olika rum med allt från sandlådor, utekök och bollplan till natur och skog. Vi tar gärna promenader och utflykter ut i vår närmiljö och kringliggande naturområden

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Knoppen, Lövet och Trädet

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Alla barn är olika med olika förutsättningar och behov. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vävaren erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi anpassar vår miljö, både ute och inne, efter barnens intressen och behov. Vi vill att alla ska känna sig som en del av vår verksamhet och ha en plats i gruppen. Vi anser att det är viktigt att alla får delta efter sina förutsättningar och komma till tals. Miljön på Vävaren ska vara inspirerande och föränderlig och ge våra kompetenta barn möjlighet till utveckling och lärande, både enskilt, i grupp och tillsammans med vuxna. Vi pedagoger finns alltid närvarande för att hjälpa barnen i sina relationer, i sin nyfikenhet och i sitt lärande, vi snappar upp barnens olika intressen och utforskar vidare tillsammans med barnen.

Våra två värdeord som speglar vår barnsyn är trygghet, glädje. Vi anser att dessa två ord är grunden till ett livslångt och lustfyllt lärande.

Trygghet Vi vill att det ska synas i vår verksamhet och i vår dokumentation att vi har en trygg och utvecklande miljö där både barn, föräldrar och personal trivs.

Glädje Vi vill att både barn och föräldrar ska trivas och glädjas tillsammans med oss i vår vardag. Lärandet ska vara lustfyllt.

Att skapa hållbara relationer, lek och lärande är en viktig del av vår utbildning. Alla barn kommunicerar inte på samma sätt och det är viktigt för oss pedagoger att alla barn får möjlighet att göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Vi upplever och utforskar tillsammans med barnen och språket bakas in när vi arbetar med matematik, teknik, naturkunskap och allt det andra vi ständigt arbetar med. Språk, kommunikation och konsten att knyta hållbara relationer är viktigt att man får med sig i livet och vi ser styrkan och glädjen i att vara närvarande pedagoger som tar oss tid för barnen och dess utveckling på många olika plan.

Övrig information Vi använder oss av teckenspråk i barngruppen, som stöd i vår dagliga dialog med barnen. Alla barn är delaktiga och är intresserade av denna extra dimension i vår kommunikation.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att ha en god kontakt med våra vårdnadshavare på Vävaren, vi har ett öppet och tillåtande klimat där vi vill ha en tydlig kommunikation och ett dagligt utbyte och en dialog med alla som hämtar och lämnar sitt barn på förskolan.

Föräldrarna blir engagerade i vår verksamhet och får insyn i barnens lärande genom vår pedagogiska dokumentation som sätts upp på väggarna. Vi vill att dokumentationen i hallen ska vara en mötesplats för barn och föräldrar där barnen kan berätta om sin dag på förskolan. Vi använder oss även av lärportalen Unikum där vi lägger ut lärloggar kring det som sker på förskolan.

Vid utvecklingssamtalet en gång per år har vi mer tid att ostört kunna utbyta information kring det enskilda barnets utveckling.. Under samtalet använder vi oss av Unikum.

Varje år skickas med en enkät ut med frågor till alla föräldrar. Detta är ett sätt för föräldrarna att påverka och hjälpa oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får även föräldrarna ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Pia Fahlgren
Rektor
Telefon: 0501-75 57 37
E-post: Pia Fahlgren

Avdelningar på förskolan
Knoppen 
Telefon: 076-85 98 590
Lövet
Telefon: 0501-75 55 34
Trädet
Telefon: 076-85 98 591

E-post: Vävaren förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Spolvägen 3-7
542 73 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 270.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.