Kostnad förskoleplats

Kostnad förskoleplats

Avgiften är baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Den utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets alla månader. Inget undantag görs för semester, sjukdom eller annan frånvaro. Avgiften betalas från första inskolningsdagen.

Inkomsttaket är 56 250 kronor före skatt (2024).

Taxan är indexerad (dvs höjs varje år) och ser ut så här:

Barn 1: 3 procent av inkomsten- högst 1688 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten- högst 1125 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten- högst 563 kronor per månad

 • Endast tre barn debiteras.
 • Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 56 250 kr.
  Det yngst barnet räknas som det ”första” barnet.
 • För barn som är placerade i förskolan och ingår i ”allmän förskola” (3-5 år)
  minskas avgiften med 35 procent från och med 16/8 det år barnet fyller 3 år.
 • För barn som enbart är placerade i ”allmän förskola” 15 timmar per vecka
  debiteras ingen avgift. Ansökan sker på särskild blankett.
 • Avgiftsberäkningen bygger på riksdagens beslut om maxtaxa och är antagen av kommunfullmäktige 2003-11-24
 • För förskolebarn placerade enligt § 7 i skollagen kap 8 debiteras ingen avgift upp till 15 timmar per vecka. För barn placerade mer än 15 timmar minskas avgiften med 35%.

Vad händer om jag inte betalar?

Om avgiften inte betalas utifrån inlämnade inkomstuppgifter kommer barnet att stängas av från verksamheten. Varsel och delgivning om avstängning skickas då till platsinnehavaren.

Inkomsttändringar

När du får plats på förskola/pedagogisk omsorg ska du redovisa din inkomst till oss. Du anger din nuvarande bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad. Båda vårdnadshavarna ska ange sin inkomst.

Det är det viktigt att inkomsten som finns registrerad är aktuell. Vi granskar inkomstuppgifterna i efterhand med skatteverkets uppgifter. De hushåll som har betalat för lite blir efterdebiterade, medan de hushåll som har betalat för mycket får tillbaka pengar. Med hushåll menas personer som är folkbokförda på samma adress. Är du sammanboende med någon som inte är biologisk förälder till ditt barn ska även den personens inkomst anges. Saknar vi inkomst från er debiteras högsta avgift. Inkomstuppgifterna uppdateras på självserviceportalen. Länk finns under relaterad information här på sidan.

Om det sker förändringar i hushållet som tex att vårdnadshavarna separerar ska det alltid anmälas till utbildningsförvaltningen eftersom det kan påverka beloppet på fakturan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information