Öppettider och kompetensutvecklingsdagar

Öppettider förskola och pedagogisk omsorg

Samtliga förskolor har öppet måndag till fredag mellan 06.00-18.30. Dagbarnvårdarna har öppet mellan 06.15-18.30

Kvällsöppen förskola

Hertig Karls förskola erbjuder omsorg på kvällen fram till 22.30 för den som har behov. Det krävs att barnet är placerad på Hertig Karls förskola för att barnet ska få kvällsomsorg. Vänligen kontakta administratör för kö och placering samt för mer information om hur du ansöker om plats dit.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Utbildningsnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av pedagogerna. Under dessa dagar är en eller två förskolor i kommunen öppna.

Vi vet att kompetensutveckling är något som kommer stödja ditt barns utveckling i förskolan eftersom det innebär att pedagogerna kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och ta del av aktuell forskning. Det är av stor vikt att all personal utbildas samtidigt för att senare kunna ha ett erfarenhetsutbyte av varandra. Kompetensutveckling sker också kontinuerligt under terminen men detta påverkar inte förskolans öppettider.

Aktuella kompetensutvecklingsdagar när förskolan är stängd

Vårterminen 2024 är förskolan stängd för kompetensutveckling den 4 mars och 20 maj 2024. Termitens förskola är öppen vid dessa datum och bemannad med vikarier.