Öppna förskolan Pärlan

Öppna förskolan är en mötesplats för barn och föräldrar. Hit kan du komma för att leka och vara tillsammans med ditt barn, träffa andra föräldrar och barn och få råd och stöd. Öppna förskolan är coronaanpassad och det är viktigt att vi hjälps åt med att följa Folkmyndighetens råd.


Öppna förskolan Pärlan startar coronasäkrat

Vi träffas utomhus, på Öppna förskolan Pärlans gård, i små grupper med åtta deltagare. Med gemensamt ansvar för att begränsa smittovägar, hoppas vi kunna utöka grupperna efterhand som restriktionerna lättar.

För att säkra antalet krävs anmälan och bekräftelse på att ni fått plats. ”Först till kvarn” gäller och sedan skapar vi en kö.

Öppettider:

Måndag kl 9:00-12:00 Öppen förskola för barn 0-6 år med föräldrar

Onsdag kl 9:00-12:00 Öppen förskola för barn 0-1 år med föräldrar

Fredag kl 9:00-12:00 Öppen förskola för barn 0-6 år med föräldrar

Anmälan skickas till: familjecentralen@mariestad.se eller ring 0501-75 63 90.

Det här är öppna förskolan

Öppna förskolan är en del av familjecentralen Pärlan. Här bedrivs förskoleverksamhet för barn i förskoleåldern (0-5 år) tillsammans med föräldrar. En mötesplats för hela familjen där lek och lärande går hand i hand, både för barn och vuxna. Vi lär tillsammans och av varandra. Vi leker, kommunicerar, sjunger, läser, skapar och utforskar. Här finns möjlighet att hitta nya vänner, få stöd i föräldraskapet och stötta andra.

Familjecentralen Pärlan är ett stödteam för barn och föräldrar i Mariestad. Ett samarbete mellan barnmorskemottagningen, barnhälsovården, barn- och elevhälsan, förskolan och socialtjänstens familjebehandling.

Information finns även på Facebook, länk till facebooksidan finns bland länkar. Följ oss gärna på instagram @familjecentralenmariestad.


Välkomna!

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Öppna förskolan
Telefon: 0501-75 63 90
E-post: Öppna förskolan Pärlans infobrevlåda

Åke Mathiasson
Förskollärare Öppna förskolan
Telefon: 0501-75 63 90
E-post: Åke Mathiason

Besöksadress

Lockerudsvägen 14
542 45 Mariestad

Ansvarig

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0501-75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Adress

Medborgarresurs barn och familj
Lotsen, Lockerudsvägen 14

Öppettider

Måndag kl 9:00-12:00, 0-6 år
Onsdag kl 9:00-12:00, 0-1 år
Fredag kl 9:00-12:00, 0-6 år

Länkar

Facebook Familjecentralen Pärlan Mariestad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pärlan Pdf, 311.1 kB, öppnas i nytt fönster.