Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öppna förskolan Pärlan

Öppna förskolan (Familjecentralen Pärlan) är en mötesplats för barn och föräldrar. Hit kan du komma för att leka och vara tillsammans med ditt barn, träffa andra föräldrar och barn och få råd och stöd.

Genom oss kan du komma i kontakt med familjepedagog, psykologmottagning, barnavårdscentral och barnmorskemottagning.

Du hittar oss på Medborgarresurs barn och familj, Lotsen, Lockerudsvägen 14.

Familjecentralen Pärlan

Familjecentralen Pärlan är en samverkan mellan den kommunala öppna förskolan och primärvården bestående av Närhälsan och Unicare. Vi erbjuder en nära mötesplats till stöd för vårdnadshavare och barn. Familjecentralens verksamheter vänder sig till alla familjer med barn i åldern 0-6 år i Mariestads kommun.

Varmt välkommen!

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-16 10.07

Relaterad information

Ansvarig

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0501-75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Kontakt

Familjecentralen
Telefon: 0501-75 63 90
E-post: Familjecentralen Pärlans infobrevlåda

Adress

Medborgarresurs barn och familj
Lotsen, Lockerudsvägen 14

Öppettider

Öppna förskolan har just nu begränsade öppettider. Verksamheten kommer starta igång igen under 2020.

Länkar

Facebook Familjecentralen Pärlan Mariestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Broschyr Familjecentralen Pärlan
PDF

Plan mot diskriminering och kränkande behandling PärlanPDF