Öppna förskolan Pärlan

Öppna förskolan är en mötesplats för barn och föräldrar. Hit kan du komma för att leka och vara tillsammans med ditt barn, träffa andra föräldrar och barn och få råd och stöd. Öppna förskolan är coronaanpassad och det är viktigt att vi hjälps åt med att följa Folkmyndighetens råd.

Öppna förskolan Pärlan börjar öppna upp

Med lättade restriktioner ser vi möjligheter att få träffa fler av Mariestads barn och föräldrar.

Vi har fortfarande kvar virusspridning i samhället men den tidigare gränsen på 8 deltagare är utökad och det blir nu en fråga om att kunna bedriva verksamheten på ett smitt-säkert sätt, så antalet besökare behöver vi fortfarande ha lite koll på.

Därför fortsätter vi med anmälan ett tag till.

Öppettider:

Måndag 9:00 - 12:00 Öppen förskola för barn 0-5 år med föräldrar.

Tisdag 9:00 - 12:00 Öppen förskola för barn 0-1 år med föräldrar. OBS! Ny tid.

Onsdag 9:00 - 12:00 Öppen förskola för barn 0-1 år med föräldrar.

Fredag 9:00 - 12:00 Öppen förskola för barn 0-5 år med föräldrar.

Anmälan skickas till:

familjecentralen@mariestad.se eller ring 0501-75 63 90.

Det här är öppna förskolan

Öppna förskolan är en del av familjecentralen Pärlan. Här bedrivs förskoleverksamhet för barn i förskoleåldern (0-5 år) tillsammans med föräldrar. En mötesplats för hela familjen där lek och lärande går hand i hand, både för barn och vuxna. Vi lär tillsammans och av varandra. Vi leker, kommunicerar, sjunger, läser, skapar och utforskar. Här finns möjlighet att hitta nya vänner, få stöd i föräldraskapet och stötta andra.

Familjecentralen Pärlan är ett stödteam för barn och föräldrar i Mariestad. Ett samarbete mellan barnmorskemottagningen, barnhälsovården, barn- och elevhälsan, förskolan och socialtjänstens familjebehandling.

Information finns även på Facebook, länk till facebooksidan finns bland länkar. Följ oss gärna på instagram @familjecentralenmariestad.

Välkomna!