Placering och uppsägning förskola

Placeringsmöten

Vid fyra tillfällen per år hålls placeringsmöten där vi placerar barn som ansökt om plats på förskola och pedagogisk omsorg.

Mötesdatum 27 januari, placeringsperiod mars - juni 2022.
Mötesdatum 19 april, placeringsperiod augusti - oktober 2022.
Mötesdatum 25 augusti, oktober - december 2022.

Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked per mail några dagar efter mötesdatum. Det är viktigt att ansöka om plats i god tid men senast 14 dagar innan aktuellt mötesdatum.

Vad händer om jag tackar nej

Då försvinner barnets köplats. Tänk på att det är upp till 4 månaders väntetid om du vill ställa ditt barn i kö igen.

Vad händer om jag ångrar mig?

Om du tackar ja till platsen men sedan ändrar planer och inte längre behöver den, ska platsen sägas upp med 2 månaders uppsägningstid. Gäller även om barnet inte har börjat.

Om du vill byta förskola

Om du vill söka plats på annan förskola i Mariestads kommun fyller du i en ny ansökan via självserviceportalen på. De flesta omflyttningar blir möjliga i augusti månad. Länk till självserviceportalen hittar du under relaterad information här på sidan.

Plats på förskola sägs upp via självserviceportalen. Länk till självserviceportalen hittar du under relaterad information här på sidan. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag som ansökan inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om den inte utnyttjas. Det är ingen uppsägningstid vid byte från förskola till fritidshem.

Uppsägning av plats som avser perioden juni-augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem före 1 september samma år.

Förskoleplatsen kan mistas om den inte utnyttjas.

Mariestads kommun och fristående förskola i tätort samarbetar vad gäller avstämning av barnens förskoleplaceringar.

Om du ska flytta till annan kommun

Vid flytt till annan kommun får platsen behållas i högst två månader.

Garantiplacering

En så kallad garantiplats erbjuds på förskola till dem som inte vill utnyttja sin plats under föräldraledigheten. Barnet behåller sin plats så långt det går på samma förskola som tidigare. Avgiften debiteras inte under den tid som platsen inte utnyttjas. Anmälan sker till sektor utbildning-avdelning förskola, senast två månader innan platsen lämnas. Barnet ska vara ifrån verksamheten minst 6 månader.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anette Reimer
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.