Placering och uppsägning förskola

Placeringsmöten

Vid fyra tillfällen per år hålls placeringsmöten där vi placerar barn som ansökt om plats på förskola och pedagogisk omsorg.

Mötesdatum 23 januari, placeringsperiod april - juni 2024.
Mötesdatum 9 april, placeringsperiod augusti - oktober 2024.
Mötesdatum 27 augusti, placeringsperiod november - december 2024.

Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked per mejl några dagar efter mötesdatum. Det är viktigt att ansöka om plats i god tid men senast 14 dagar innan aktuellt mötesdatum.

Vad händer om jag tackar nej

Då försvinner barnets köplats det gäller även om barnet inte har börjat på förskolan. Tänk på att det är upp till 4 månaders väntetid om du vill ställa ditt barn i kö igen.

Vad händer om jag ångrar mig?

Om du tackar ja till platsen men sedan ändrar planer och inte längre behöver den, ska platsen sägas upp med 2 månaders uppsägningstid. Gäller även om barnet inte har börjat.

Om du vill byta förskola

Om du vill söka plats på annan förskola i Mariestads kommun fyller du i en ny ansökan via självserviceportalen. De flesta omflyttningar blir möjliga i augusti månad. Länk till självserviceportalen hittar du under relaterad information här på sidan.

Plats på förskola sägs upp via Edlevo App. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag som ansökan inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om den inte nyttjas. Det är ingen uppsägningstid vid byte från förskola till fritidshem.

Uppsägning av plats som avser perioden juni till augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem före 1 september samma år.

Förskoleplatsen kan mistas om den inte nyttjas.

Mariestads kommun och fristående förskola i tätort samarbetar vad gäller avstämning av barnens förskoleplaceringar.

Om du ska flytta till annan kommun

Vid flytt till annan kommun får platsen behållas i högst två månader.