Praktisk information till dig som har barn i förskola

Skicka meddelande via sms till förskolan

Alla förskolor i Mariestads kommun använder ett digitalt frånvaro- och närvaroverktyg som är kopplat till en meddelandetjänst.

Hur man gör man för att skicka sms?
1. Tryck på skicka nytt meddelande/sms i din telefon
2. Till telefonnummer 076-944 60 11
3. För infomeddelande skriv Info ååmmdd-nnnn (skriv text max 160 tecken)
4. För ledighetsanmälan skriv Ledig ååmmdd-nnnn

Det är viktigt att du skickar meddelandet från ett mobilnummer som finns angivet i ditt barns kontaktuppgifter. Ändring eller tillägg av mobilnummer gör du via självserviceportalen på samma ställe där du kan ändra dina inkomstuppgifter. Inloggning sker med Mobilt BankId. Du hittar länk till inkomstanmälan under relaterad information här på sidan.

Du som vårdnadshavare kan sms:a information till förskolan om till exempel senare ankomst eller att mormor hämtar. Det går också att sms:a om planerad ledighet. Skriv enligt följande exempel:

Info ååmmdd-nnnn mormor hämtar idag 18/12. På samma sätt kan man skicka ledighet sms. Skriv ledig ååmmdd-nnnn 18/12.

Om ditt barn blir sjukt

Orkar inte barnet med vistelsen på förskolan på grund av sjukdom såsom feber, infektion, medicinering eller annan orsak ska barnet vara hemma. Tänk på att ditt barn ska orka med en hel dag i barngruppen. Om personalen bedömer att ert barn inte orkar delta i verksamheten tar de kontakt med vårdnadshavare.

Har ditt barn en smittsam sjukdom är det viktigt att personalen blir informerad. Vid magsjuka ska det ha gått minst 2 dygn sedan sista kräkningen eller diarrén innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Syskon till magsjuka barn bör också stanna hemma. En tumregel är att barnet kan återgå till förskolan när det har varit feberfritt i minst 24 timmar.

Kläder och blöjor

Ditt barn kommer att vistas mycket utomhus och behöver därför ha kläder för alla väder. Ett extra ombyte ska alltid finnas på förskolan. Tänk på att märka barnens kläder med namn, det underlättar för alla.
Om ditt barn använder blöjor kommer det att finnas på förskolan.

Ditt barn är försäkrat

Mariestads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla barn i kommunen. Försäkringen gäller dygnet runt och täcker vissa kostnader som kan uppstå i samband med olycksfall. Observera att försäkringen ger ett begränsat skydd. Mer information om försäkringen och om skadeanmälan hittar du under relaterad information här på sidan.

Force majeure

Ibland inträffar händelse som vi inte kan förutse. Detta kallas för force majeure.Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom gäller force majeure. De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till ersättning/skadestånd från kommunen. Detta gäller även i andra fall av force majeure.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jenny Ryberg
Systemadministratör
Telefon: 0501-75 52 12
E-post: Förskolans infolåda

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Olycksfallsförsäkring Öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Inkomstanmälan och förändring av inkomst för vårdnadshavare med barn inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.