Tidsregistrering med Tieto Edu app

Tieto Edu app för registrering av tider

I Tieto Edu kan du som vårdnadshavare registrera tider för ditt barn som har en placering i förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan också anmäla ledighet eller sjukfrånvaro. Ladda ner appen Tieto Education i appstore eller googleplay butiken.

Registrera tider

Välj barn som du vill registrera schema för och därefter Barnschema.
Du kan med pilarnas hjälp navigera till månad och vecka som du vill registrera schema för. Markera den vecka som du vill registrera tider för och välj tider. När du är klar, klicka på Bekräfta ändrade schemaveckor. Grön bock betyder att schemat är sparat och att pedagogerna på förskolan kan se tiderna i sitt närvarosystem. Blå plupp betyder pågående registrering.

Ändrade tider

Det är viktigt att hålla barnets tider uppdaterade. Om du behöver göra ändringar i schemat med kort varsel är det viktigt att meddela förskolan både muntligt och via appen. Detta gäller särskilt om ändringarna gäller tidig morgon eller sen eftermiddag. Under semestertider och lov ska alla ändringar i barnens vistelsetider kommuniceras till förskolan muntligt och via app.

Kopiera schema till syskon

Har du flera barn och vill kopiera tiderna som du registrerat till ett syskon gör du det i steget efter Bekräfta ändrade schemaveckor. Här markerar du Kopiera schema till syskon och det syskon som du vill att schemat ska kopieras till. Klicka sedan på Skicka in. Tider för syskon som går på fritidshem registreras inte här utan ska registreras i Infomentor.

Ledighet

Ska ditt barn vara ledigt en dag anger du ingen tid för den dagen. Ska ditt barn vara ledigt hela veckan markerar du Ledig hela veckan.

Ångra och kopiera

Du kan ångra dina registreringar genom att klicka på Återställ ändringar. Om du vill kopiera en veckas registreringar markerar du Kopiera vecka. Gå sedan till den vecka som du vill kopiera tiderna till och välj Klistra in vecka.

Obestämd tid

Vet du inte vilka tider som du kommer att arbeta under en vecka är det möjligt att registrera timmar och minuter för den veckan. Klicka på raden obestämd tid. OBS! denna funktion används endast i undantagsfall. Det underlättar förskolans planering om du registrerar klockslag i så hög utsträckning som möjligt.

Delad plats – vårdnadshavarna har varsitt schema

Om barnet har vårdnadshavare som bor på olika adresser kan de skicka in varsitt schema. När en vårdnadshavare har registrerat tider kan den andra vårdnadshavaren se tiderna som är registrerade. I vyn visas initialerna för den andre vårdnadshavaren. Skulle vårdnadshavare registrera tider på en
dag som det redan finns registrerade tider på, uppstår en konflikt. En röd text visas: Veckan har tidskonflikter. Veckan kan inte registreras förrän du ändrar tiderna.

Bekräfta och skicka in

När du är klar, klickar du på Bekräfta ändrade schemaveckor – siffran i knappens högra hörn visar de antal veckor du angett schematid för. Innan du skickar in schemat kan du välja att Visa tider, där du ser tiderna som du registrerat. Förutom tiderna du angett kan du även se den genomsnittliga närvarotiden per vecka. Vill du ändra något väljer du Tillbaka och korrigerar tiderna.Är du nöjd med schemat väljer du Skicka in. När du skickat in schemat får du ett meddelande som talar om hur många veckor som registrerats och att schemat är inskickat.

Påminnelser

En vecka får inte lämnas tom (utan tider). OBS! Detta gäller även under inskolningen. Om inga tider eller timantal finns registrerade får du en påminnelse 7 dagar innan att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse 2 dagar innan, 1 dag innan. Har du fortfarande inte registrerat ett nytt schema får du en påminnelse varje dag till dess
att ett schema skickats in. Om ett barn går samma tider på förskolan varje vecka kan man kopiera schemat upp till 20 veckor framåt i tiden.

Om ditt barn är sjukt?

Använd menyn Frånvaro för att anmäla att ditt barn är sjukt. OBS vid smittsam sjukdom är det viktigt att muntligt kommunicera med förskolan via telefon eller infomeddelande. Vi vill alltid veta hur ditt barn mår.

Meddelande

Funktionen för meddelande i Tieto Edu app är ej i bruk. Om du vill komma i kontakt med förskolan hittar du telefonummer till varje förskola och avdelning på respektive förskolas sida. Du kan även skicka sms till förskolan gå in på sidan Praktisk information till dig som har barn i förskola för instruktioner om hur du skickar ett sms till förskolan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anette Reimer
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Jenny Ryberg
Systemadministratör
Telefon: 0501-75 52 12
E-post: Förskolans infolåda

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden