Vanliga frågor och svar förskola

Hur långt i förväg måste jag ansöka om förskola och pedagogisk omsorg för att vara garanterad en plats?
Svar: Minst 4 månader men helst 5-6 månader.

Har syskon förtur?
Svar: Ja, det yngre barnet får det äldre barnets personnummer som kö-ordning. Det förutsätter dock att det äldre syskonet har plats i vår verksamhet.

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?
Svar: Om du tackar nej till en erbjuden plats för att invänta plats på önskat alternativ, ska du ställa ditt barn i kö på nytt via e-tjänsten.

När/hur måste jag säga upp platsen om mitt barn ska sluta?
Svar: Mariestads kommun tillämpar 2 månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska ske via e-tjänst som finns under självserviceportalen.

Får jag ändra placeringsdatum när jag har fått erbjudande om plats?
Svar: Ja, du får ändra placeringsdatum om förskolan/dagbarnvårdaren har möjlighet till det.  Kontakta förskolan och ansvarig rektor för att diskutera detta.

Om jag får ändrad inkomst behöver jag kontakta sektor utbildning?
Svar: Ja, du som vårdnadshavare är skyldig att uppdatera dina inkomster

En vårdnadshavare i mitt hushåll har blivit arbetslös, kan jag har kvar platsen på förskola?
Svar: Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestämmer varje förskola.

Vad räknas som ett hushåll?
Svar: Alla som är folkbokförda på samma adress.

Får jag ha kvar platsen på förskolan när jag blir föräldraledig med annat barn i hushållet?
Svar: Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestämmer varje förskola.

Allmän förskola- vad menas med det?
Svar: Från och med augusti det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år kan det gå i allmän förskola. Med det menas att det får gå 15 timmar i veckan helt avgiftsfritt. Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar eller måltider. Ditt barn får alltså inte vara på förskolan på loven. Observera att du måste göra en anmälan till allmän förskola även om ditt barn redan har en plats.

Måste jag betala för platsen även när barnet har semester på sommaren?
Svar: Ja, du måste betala för årets alla månader även om barnet är ledigt. Detta gäller även när/om barnet blir sjukt.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anette Reimer
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden