Villkor och avgifter

Vem har rätt till plats?

Barn (som är ett till sex år) till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande, studerade,arbetssökande eller sjukskrivna har rätt till placering på förskola eller pedagogisk omsorg.

Köordning och förtur

Köordning vid placering av barn på förskola utgår från personnummer på hushållets äldsta barn. Om fler barn i ett hushåll är placerade i verksamheten (eller på fritidshem) gäller äldsta barnets personnummer som ködatum. Mariestads kommun tillämpar inte förtur men barn som har särskilda skäl enligt paragraf 5 i skollagen prioriteras. Det är chef för förskola och pedagogisk omsorg som fattar detta beslut. Vi garanterar plats på någon av våra förskolor inom fyra månader från det att ansökan om plats kommit in till oss. Ange minst tre  olika alternativ vid ansökan. Hela kommunen räknas som upptagningsområde.

Vad kostar en plats?

Avgiften är baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Den betalas varje månad och inget undantag görs för semester eller sjukdom. Därför är det viktigt att inkomsten som finns registrerad hos är är aktuell. Vi granskar inkomstuppgifterna i efterhand med skatteverkets uppgifter. De hushåll som har betalat för lite blir efterdebiterade, medans de hushåll som har betalat för mycket får tillbaka pengar.
Inkomsttaket är 50 340  kronor före skatt (2021). Taxan är indexerad och ser ut så här:

Barn 1: 3 procent av inkomsten- högst 1510 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten- högst 1007 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten- högst 503 kronor per månad

Endast tre barn debiteras.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 50 340 kr.
Det yngst barnet räknas som det ”första” barnet.

För barn som är placerade i förskolan och ingår i ”allmän förskola” (3-5 år)
minskas avgiften med 35 procent från och med 16/8 det år barnet fyller 3 år.

För barn som enbart är placerade i ”allmän förskola” 15 timmar per vecka
debiteras ingen avgift. Ansökan sker på särskild blankett.

Du kan uppdatera inkomstuppgifterna på kommunens självserviceportal.

Familjeförändringar

Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Det är därför viktigt att ni anmäler om det sker förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Vid separation finns det möjlighet till delad faktura. Kontakta administratör för mer information och blankett. Se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Uppsägning

Kommunen tillämpar två månaders uppsägningstid. Inget undantag görs även om barnet inte utnyttjar platsen under uppsägningstiden.Mariestads kommun och fristående förskola i tätort samarbetar vad gäller avstämning av barnens förskoleplaceringar. 

Tycker du att informationen på den här sidan (Villkor och avgifter förskola), är tillräckligt tydlig och heltäckande? * (obligatorisk)
Tycker du att informationen på den här sidan (Villkor och avgifter förskola), är tillräckligt tydlig och heltäckande?

Sidan senast uppdaterad: