Friskolor

I kommunen finns friskolor på förskole- grundskole- och gymnasienivå. En friskola drivs i privat regi.

För information om vad som gäller i friskolorna med anledning av coronaviruset, vänd dig till respektive skola.

Sagoparkens förskola

Sagoparkens förskola ligger belägen i den natursköna Johannesbergsparken i Mariestads tätort. Sagoparken har öppnat under hösten 2018.

Läs mer om Sagoparkens förskola på förskolans egen hemsida, se länk här på sidan.

Torsö skärgårdsskola f-6 samt förskola

Centralt belägen på Torsö ligger, friskolan, Torsö skola med förskola, skola f-6 och fritidshem.

Läs mer om Torsö skärgårdsskola på skolans egen hemsida, se länk här på sidan.

Lillängskolan f-6

Lillängsskolan är en friskola, med förskoleklass samt årskurs ett till sex, som startade hösten 2013. Även fritidshem finns på skolan. Lillängsskolan ligger i det natursköna området Johannesberg i Mariestad.

Läs mer om Lillängskolan på skolans egen hemsida, se länk här på sidan.

Ekhamra 7-9

Ekhamraskolan är en friskola för år 7-9. Skolan ligger på det natursköna Johannesbergsområdet med närhet till friluftsliv och idrott.  

Läs mer om Ekhamraskolan på skolans egen hemsida, se länk här på sidan.

Vänergymnasiet

Vänergymnasiet är en friskola i centrala Mariestad som utbildar inom något av områdena restaurang- och livsmedel eller fordon-transport. Utbildningarna är riksrekryterande och tar emot sökande från alla kommuner.

Läs mer om Vänergymnasiet på skolans egen hemsida, se länk här på sidan.