Barnets vistelsetid på fritidshemmet

Öppettider

Fritidshemmen har som regel öppet vardagar klockan 06.00-18.30.

Barnets tider på fritids

Du registrerar barnets tider på fritidshemmet via lärplattformen InfoMentor. Schemat ligger till grund för hur verksamheten planeras. Den vårdnadshavare som börjar senast lämnar barnet och den som slutar tidigast hämtar.

Om tiderna för barnet måste ändras registrerar du ett nytt schema i så god tid som möjligt. Ta för vana att alltid berätta för personalen att du har registrerat ett nytt schema. I hushåll med oregelbunden arbetstid, exempelvis nattarbete, gäller även skälig tid för vila på dagen.

Lovdagar och stängningsdagar är från läsårets start stängda för tidsregistrering men öppnar upp löpande när lovet eller stängningsdagen närmar sig. Mer information om de stängda dagarna publiceras i InfoMentor.

Stängningsdagar

Fritidshemmen har stängt fyra arbetsdagar per läsår för planering och kompetensutveckling av personalen.

Under höstterminen 2022 är fritidshemmen stängda den 19 augusti och 31 oktober.
Undr vårterminen är fritidshemmen stänga den 6 mars och 22 maj 2023.

Du som är föräldraledig

Ditt barn har inte rätt till en plats på fritidshemmet när du är föräldraledig. Du måste själv säga upp platsen via e-tjänsten Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Inloggning sker med Mobilt BankID. Om du inte har möjlighet att logga in med Mobilt BankID, kontakta skoladministratör för ditt barns skola. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid.

Barnet kan behålla sin plats en månad efter syskonets födsel.

Länk till e-tjänsten eller kontaktuppgifter till skoladministratör hittar du under relaterad information här på sidan.

Du som är sjukskriven

Barn till vårdnadshavare som är sjukskriven har rätt till samma vistelsetid som innan sjukskrivningen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jessica Bjelkholm
Skoladministratör för:
Grangärdet, Hasslerör, Högelid F-6, Lyrestad och Ullervad
Telefon: 0501-75 52 74
E-post: Jessica Bjelkholm

Lena Toftling
Skoladministratör för:
Kvarnstenen, Prisma, Tidavad och Unica
Telefon: 0501-75 55 67
E-post: Lena Toftling

E-post: Fritidshemmets infolåda

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Uppsägning av plats inom förskola. fritidshem eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lovplacering på fritidshem, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.