Placering och uppsägning fritidshem

På Mariestads kommuns självserviceportal hittar du alla e-tjänster eller blanketter som rör ditt barns placering på fritidshem. Länkarna hittar du under relaterad information här på sidan.

Några e-tjänster kräver Mobilt BankID. Om du inte har möjlighet att logga in med Mobilt BankID, kontakta skoladministratör för ditt barns skola. Kontaktuppgifter hittar du under relaterad information här på sidan.

Ansöka om placering

Ansökan om plats på fritidshem görs via en e-tjänst som heter Plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, anmälan. Vi rekommenderar att ni gör ansökan minst två månader innan behov av plats.

Vårdnadshavaren får efter ansökan ett erbjudande via mail med en länk till vår e-tjänst där vårdnadshavare kan tacka ja eller nej till platsen. Denna e-tjänst heter Plats på fritidshem, platserbjudande. Inloggning sker med Mobilt BankID.

Avsluta placering

Platsen ska sägas upp via e-tjänsten som heter Uppsägning av plats på fritidshem.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningen inkommit. Avgiften debiteras under hela uppsägningstiden även om platsen inte nyttjas. Detsamma gäller vid lovplacering.

Uppsägning av plats som avser perioden juni-augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till fritidsverksamhet före 1 september samma år. Placering avslutas automatiskt sista skoldagen på vårterminen det år ditt barn fyller 13 år.

Du som är föräldraledig

Du måste själv säga upp platsen via e-tjänsten Uppsägning av plats på fritidshem. Inloggning sker med Mobilt BankID. Om du inte har möjlighet att logga in med Mobilt BankID, kontakta skoladministratör för ditt barns skola. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid.

Länk till e-tjänsten eller kontaktuppgifter till skoladministratör hittar du under relaterad information här på sidan.

Lovplacering

Placering i fritidshem kan övergå till lovplacering när omsorgsbehovet minskar. Lovplacering innebär att barnet är på fritidshemmet när skolan är stängd. Anmälan om lovplacering bör ske två månader i förväg på särskild blankett som heter Lovplacering på fritidshem, anmälan.

När ditt barn har lovplacering behöver du ändå kontakta ditt barns fritids inför de lovperioder som barnet kommer vara där samt lägga in tider i InfoMentor. Avgiften är 25 procent av ordinarie avgift och debiteras varje månad.

Garantiplacering

Ditt barn har inte rätt till en plats på fritidshemmet när någon i hushållet är arbetssökande. Däremot kan du ansöka om en garantiplats för barnet. Det innebär att barnet garanteras plats omgående när vårdnadshavare får jobb eller påbörjar studier. Kontakta skoladministratör om du vill ha en blankett för ansökan.

Särskilt stöd

En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. Dessa barn ska beredas plats och stöd enligt skollagen 14 kapitlet 5 och 6 §§. Kontakta rektor om du har frågor angående särskilt stöd.