Tidsregistrering och frånvaroanmälan med Edlevo App

Edlevo App för registrering av tider

I Edlevo App registrerar du som vårdnadshavare tider för ditt barn som har en placering på ett fritidshem inom grundskolan i Mariestad. Frånvaro under fritidshemstid registreras i Edlevo App. Frånvaro under skoltid registreras i Unikum Mer information om Unikum hittar du under Relaterad information här på sidan.

Inloggning

Ladda ner appen Edlevo i App Store eller Google Play. Du loggar in i appen Edlevo på mobiltelefon, eller via webblänk under Relaterad information, med hjälp av BankID.

Systemet känner av om du är vårdnadshavare till en elev inom förskola och fritidshem i Mariestads kommun. Saknar du BankID eller har ansvar för ett barn utan att vara vårdnadshavare (genom till exempel en familjehemsplacering), hör av dig till administratör som hjälper dig vidare. Kontaktuppgifter till administratör hittar du härpå sidan, under Relaterad information.

Registrera tider

Välj barn att registrera schema för och därefter Barnschema. Med pilarnas hjälp navigerar du till den månad och vecka som du vill registrera schema för. Markera den vecka som du ska registrera tider för och välj tider. När du är klar, klicka på Bekräfta ändrade schemaveckor. Grön bock betyder att schemat är sparat och att pedagogerna på fritidshemmet kan se tiderna i sitt närvarosystem. Blå markering betyder pågående registrering.

Ändrade tider

Det är viktigt att hålla barnets tider uppdaterade. Om du behöver göra ändringar i schemat med kort varsel är det viktigt att meddela fritidshemmet både muntligt och via appen. Detta gäller särskilt om ändringarna gäller tidig morgon eller sen eftermiddag. Under semestertider och lov ska alla ändringar i barnens vistelsetider kommuniceras till fritidshemmet muntligt och via app.

Kopiera schema till syskon

Har du flera barn och vill kopiera tiderna som du registrerat till ett syskon gör du det i steget efter Bekräfta ändrade schemaveckor. Här markerar du Kopiera schema till syskon och det syskon som du vill att schemat ska kopieras till. Klicka sedan på Skicka in.

Ledighet enligt schema

Ska ditt barn vara ledigt en dag anger du ingen tid för den dagen. Ska ditt barn vara ledigt hela veckan markerar du Ledig hela veckan.

Ångra och kopiera

Du kan ångra dina registreringar genom att klicka på Återställ ändringar. Om du vill kopiera en veckas registreringar markerar du Kopiera vecka. Gå sedan till den vecka som du vill kopiera tiderna till och välj Klistra in vecka.

Delad plats - vårdnadshavarna har varsitt schema

Om barnet har vårdnadshavare som bor på olika adresser kan de skicka in varsitt schema. När en vårdnadshavare har registrerat tider kan den andra vårdnadshavaren se tiderna som är registrerade. I vyn visas initialerna för den andre vårdnadshavaren. Skulle vårdnadshavare registrera tider på en dag som det redan finns registrerade tider på uppstår en konflikt. En röd text visas: Veckan har tidskonflikter. Veckan kan inte registreras förrän du ändrar tiderna.

Bekräfta och skicka in

När du är klar klickar du på Bekräfta ändrade schemaveckor. Siffran i knappens högra hörn visar de antal veckor du angett schematid för. Innan du skickar in schemat kan du välja att Visa tider där du ser tiderna som du registrerat. Förutom tiderna du angett kan du även se den genomsnittliga närvarotiden per vecka. Vill du ändra något väljer du Tillbaka och korrigerar tiderna. Är du nöjd med schemat väljer du Skicka in. När du skickat in schemat får du ett meddelande som talar om hur många veckor som registrerats och att schemat är inskickat.

Påminnelser

En vecka får inte lämnas tom (utan tider). Om inga tider eller timantal finns registrerade får du en påminnelse sju dagar innan det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse två dagar innan och sedan ytterligare en en dag innan. Om du fortfarande inte har registrerat ett nytt schema får du en påminnelse varje dag till dess att ett schema skickats in. Om ett barn går samma tider på fritidshemmet varje vecka kan man kopiera schemat upp till 20 veckor framåt i tiden.

Frånvaroanmälan eller ledighet

Om ditt barn är sjukt en fritidsdag anmäler du frånvaro i menyn under Frånvaro. Vid planerad ledighet eller frånvaro kan du justera de planerade tiderna och ta bort dem.

Observera att frånvaroanmälan till skolan görs via Unikum.

Meddelande och sms

Funktionen för meddelande i Edlevo app är ej i bruk. Om du vill komma i kontakt med fritidshemmets personal hittar du telefonnummer till varje fritidshem på respektive skolas sida. Du kan även skicka sms till fritidshemmet kring händelse för innevarande dag som hamnar i tidsvyn för pedagogerna, till exempel att någon annan ska hämta eller att barnen ska åka buss hem. SMS som skickas efter kl. 17 hamnar på nästkommande dag.

Så här skickar du sms-meddelande (max 160 tecken) till fritidshemmet:
1. Skicka ett sms till mobilnummer 076-944 60 11
3. Inled sms:et med ordet Info och ditt barns personnummer (t.ex. 160320-4433), därefter ditt meddelande. Se exempel:

Info ååmmdd-nnnn Hej! Idag hämtar mormor…

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jessica Bjelkholm
Skoladministratör för:
Grangärdet, Hasslerör, Högelid F-6, Lyrestad och Ullervad
Telefon: 0501-75 52 74
E-post: Jessica Bjelkholm

Lena Toftling
Skoladministratör för:
Kvarnstenen, Prisma, Tidavad och Unica
Telefon: 0501-75 55 67
E-post: Lena Toftling

Länkar

Edlevo via webben Länk till annan webbplats.

Unikum

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.