Kommunala fritidshem

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem, eller fritids som det också kallas. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder. Eleven har rätt att vara på fritids till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Information om vad som gäller i rådande situation med coronaviruset hittar pu på sidan nedan:
Detta gäller i förskola och skola med anledning av coronaviruset

För att eleven ska få en plats på fritidshem ska vårdnadshavaren antingen arbeta och/eller studera. För barn på fritidshem kan placeringen övergå i lovplacering när behovet av barnomsorg minskar för hushållet. Fritidshem finns oftast i samma lokaler som skolan.

Avgifter

Avgiften för barnomsorg betalas varje månad i förskott och beräknas på hushållets inkomst före skatt. Mariestads kommun tillämpar maxtaxa, det betyder att det finns ett tak som beräknas efter hur mycket du tjänar. Förändring av avgift sker retroaktivt om din inkomst ändras. För barn på fritids som har lovplacering är avgiften 25 procent av ordinarie avgift.

Anmälan om plats

Anmälan om plats på fritidshem ska ske via vår e-tjänst. Den hittar du under Relaterad information här på sidan. Anmälan bör ske 5-6 månader innan du behöver platsen. 

Säga upp plats

Om du vill säga upp din fritidshemsplats så ska det göras via e-tjänst. Länk hittar du under rubriken Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter, under Relaterad information här på sidan. Inloggning sker med mobilt bankid. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden, även om platsen inte utnyttjas. Detsamma gäller vid lovplacering.

Lovplacering

Lovplacering innebär att barnet endast är på fritidshemmet på dagar då skolan är stängd, lovdagar. Vanligtvis brukar barnet övergå till lovplacering någon gång under mellanstadiet. Du säger då upp din fritidsplats och anmäler istället lovplacering. Anmälan ska ske via vår e-tjänst. Den hittar du via länk under rubriken Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter under Relaterad information här på sidan. Anmälan lovplacering bör ske två månader i förväg. När ditt barn har lovplacering behöver du ändå kontakta ditt fritids inför de lovperioder som barnet kommer vara där samt lägga in tider i Infomentor Hub.

Kompetensutveckling

Fritidshemmen är stängda för kompetensutveckling den 16 augusti och 1 november 2021. Under vårterminen 2022 är fritidshemmen stängda den 7 mars och 25 maj.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jessica Bjelkholm
Skoladministratör för:
Grangärdet, Hasslerör, Högelid F-6, Lyrestad och Ullervad
Telefon: 0501-75 52 74
E-post: Jessica Bjelkholm

Lena Toftling
Skoladministratör för:
Kvarnstenen, Prisma, Tidavad och Unica
Telefon: 0501-75 55 67
E-post: Lena Toftling

Anette Reimer
Administratör för avgifter
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yséus

Utbildningsnämnden
E-post: Utbildningsnämndens infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Interna länkar till våra fritidshem

Högelidsskolan
Hasslerörs skola
Lyrestad/Sjötorp (ligger på förskolan i Sjötorp)
Grangärdets skola
Ullervads skola
Tidavads skola
Kvarnstenens skola (Lugnås)
Prismaskolan
Unicaskolan

Länkar

Torsö skärgårdsskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lillängsskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Avgifter för plats på fritidshem 2021 Pdf, 100.8 kB.

Plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av plats inom förskola. fritidshem eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkomstanmälan och förändring av inkomst för vårdnadshavare med barn inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lovplacering på fritidshem, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Välkommen till fritidshemsverksamheten Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.