Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunala fritidshem

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem, eller fritids som det också kallas. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder. Eleven har rätt att vara på fritids till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

För att eleven ska få en plats på fritidshem ska vårdnadshavaren antingen arbeta och/eller studera. För barn i fritidshem kan placeringen övergå i lovplacering när behovet av barnomsorg minskar för hushållet. Fritidshem finns oftast i samma lokaler som skolan.

Avgifter

Avgiften för barnomsorg betalas varje månad i förskott och beräknas på hushållets inkomst. Förändring av avgift sker retroaktivt. För barn på fritids som har lovplacering är avgiften 25 procent av ordinarie avgift.

Ansökan

Anmälan ska ske via vår e-tjänst. Den finns under relaterad information.

Anmälan om lovplacering bör ske två månader i förväg.

Säga upp plats

Platsen ska sägas upp skriftligt. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden, även om platsen inte utnyttjas. Detsamma gäller vid lovplacering.

Fritidshem - friskolor

Det finns två fritidshem i privat regi i Mariestads kommun, Torsö Skärgårdsskola och Lillängskolan. Läs mer om det under relaterad information.

Avgifter friskola, enskild förskola och fritidshem

Varje enskild förskola, skola och fritidshem hanterar sina respektive avgifter och debiteringar i egen regi.

Mariestads kommun hanterar endast avgifter och debiteringar för verksamhet i kommunal regi.

Kompetensutveckling

Fritidshemmen är stängda för fortbildning 19 augusti och 31 oktober 2016, samt 6 mars och 19 maj 2017. Mer information lämnas av respektive rektor. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-18

Relaterad information