Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunala fritidshem

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem, eller fritids som det också kallas. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder. Eleven har rätt att vara på fritids till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

För att eleven ska få en plats på fritidshem ska vårdnadshavaren antingen arbeta och/eller studera. För barn i fritidshem kan placeringen övergå i lovplacering när behovet av barnomsorg minskar för hushållet. Fritidshem finns oftast i samma lokaler som skolan.

Avgifter

Avgiften för barnomsorg betalas varje månad i förskott och beräknas på hushållets inkomst. Förändring av avgift sker retroaktivt. För barn på fritids som har lovplacering är avgiften 25 procent av ordinarie avgift.

Ansökan

Anmälan ska ske via vår e-tjänst. Den finns under relaterad information.

Anmälan om lovplacering bör ske två månader i förväg.

Säga upp plats

Platsen ska sägas upp via etjänst. Se under rubriken Självservice under relaterad information. Inloggningsuppgifter står på placeringserbjudandet för fritidshem. Skicka e-post till forskola@mariestad.se för att begära dem på nytt. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden, även om platsen inte utnyttjas. Detsamma gäller vid lovplacering.

Fritidshem - friskolor

Det finns två fritidshem i privat regi i Mariestads kommun, Torsö Skärgårdsskola och Lillängskolan. Läs mer om det under relaterad information.

Avgifter friskola, enskild förskola och fritidshem

Varje enskild förskola, skola och fritidshem hanterar sina respektive avgifter och debiteringar i egen regi.

Mariestads kommun hanterar endast avgifter och debiteringar för verksamhet i kommunal regi.

Kompetensutveckling

Fritidshemmen är stängda för fortbildning den 16 augusti och 28 oktober under höstterminen 2019. Under våren 2020 är fritidshemmen stängda för fortbildning den 9 mars och 25 maj.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-10