Grangärdets skola

Bild på exteriör Grangärdets skola med några träd och buskar samt en lekplats framför ett gult tegelhus.

Grangärdets skola med klasser från förskoleklass till årskurs 6 ligger i sydöstra delen av Mariestad, cirka två kilometer från centrum. Vi har en stor och fin skolgård som lockar till lek, lärande och spel. I nära anslutning finns också en skolskog med grillplats. Alla måltider lagas i skolans eget tillagningskök. För bad, slöjd och hemkunskap bussas eleverna till moderna och ändamålsenliga lokaler. Fritidshemmet har två avdelningar. I huset finns också förskola.

Vi arbetar för att främja alla elevers utveckling och lärande och vi vill få dem att känna lust till att lära. Varje människas egenvärde ska stödjas så därför är det viktigt att visa hänsyn och respekt för varandra. Skolans miljö ska kännas välkomnande.

Faktaruta

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

cirka 150

Antal klasser

7

Antal pedagoger

cirka 15

Avdelningar på fritidshemmet

Bofinken och Tranan


Fritidshem

På Grangärdets skola finns två fritidshem. Bofinken för elever från förskoleklass, årskurs 1 och 2. Tranan för elever från årskurs 2 till och med årskurs 6.

Vi bedriver en stimulerande verksamhet som utvecklar barnen såväl enskilt som i grupp. Vi vill få eleverna att känna sig trygga med tillit till sin egen förmåga samtidigt som vi visar respekt för varandra. Då trivs alla och kan ha roligt tillsammans både i lek och andra aktiviteter. Vi försöker också att hjälpa eleverna att hitta egna intresseområden som de själva kan bygga vidare på.

Fritidspedagoger arbetar i arbetslag med lärare i de lägre årskurserna. Detta ger oss en god helhetssyn på barnets hela dag på Grangärdets skola.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är föräldramötet som sker varje termin ett bra forum.
Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningens syfte är att vara en länk mellan föräldrar och skola Föräldraföreningen håller öppna möten dit du alltid är välkommen.
Om du vill stödja vår verksamhet så kan du göra det genom att betala in medlemsavgiften. Den är på 100 kr per år och familj och betalas till bankgiro 570-6665. Märk gärna inbetalningen med barnens namn. Pengarna används för att barnen på Grangärdets skola ska få det där "lilla extra”.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Sara Olausson
Rektor
Telefon: 0501-75 54 12
E-post: Sara Olausson

Arbetsrum/personalrum
Telefon: 0501-75 54 77

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 53 10

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 52 76

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 54 05

Fritidshem

Avdelning Bofinken
Telefon: 0501-75 54 72
Avdelning Tranan
Telefon: 0501-75 54 76

Besöks- och postadress

Solhemsvägen 35
542 34 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Karta upptagningsområdePDF

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.