Grangärdets skola

Bild på exteriör Grangärdets skola.

Grangärdets skola är en f-6 skola. Det är en klass per årskurs samt två fritidshemsavdelningar. Klassens storlek är ca 25 elever per klass förutom åk 2 som är fler och är fördelade i röd och blå grupp med två lärare och två klassrum.

Skolgården erbjuder miljöer som stimulerar till lek, sport och olika aktiviteter. I nära anslutning till skolan har vi tillgång till skolskogen med en grillplats och motionsslinga. För aktiviteter såsom hem- och konsumentkunskap, slöjd och moderna språk åker eleverna buss till Högelidskolan med ämnesanpassade lokaler.

Vi arbetar för att främja alla elevers utveckling och lärande och bevara barnens nyfikenhet och lust att utforska ny kunskap och sin omvärld. På Grangärdets skola är det en självklarhet att samarbeta med alla såsom vår kock, lokalvårdare, vaktmästare och elevhälsoteamet och våra vårdnadshavare.
Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Vi är tacksamma för att ta del av synpunkter i vår ständiga strävan att utveckla verksamheten och stötta varje individs egen utveckling.

Bra att veta om oss


Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

cirka 170

Antal klasser

7

Antal pedagoger

cirka 20

Avdelningar på fritidshemmet

Bofinken och Tranan


Fritidshem

På avdelningen Bofinken går våra 6-åringar från förskoleklass, åk 1 och den blå gruppen från åk 2. På avdelningen Tranan går den röda gruppen från åk 2 samt elever från åk 3 och uppåt.

Fritidshemmen har egna inspirerande lokaler med både små och stora rum vilket förtydligar verksamhetens innehåll, gör skillnad på skola och fritids och skapar trygghet. Lokalerna för skola och fritids har väl tilltagna ytor och varje klassrum har även ett eller flera grupprum som ger eleverna möjlighet till undervisning i mindre sammanhang.

Fritidshemmet erbjuder en stimulerande verksamhet som gynnar barnens utveckling såväl enskilt som i grupp. Vi eftersträvar alltid att eleverna ska känna sig trygga och ha tillit till sin egen förmåga och visa hänsyn och respekt för varandra. Då trivs alla och har roligt tillsammans både i lek och andra aktiviteter. Vi försöker också att hjälpa eleverna att hitta egna intresseområden.

Fritidspedagoger samverkar under skoltid med lärare och klasser som resurs för att öka elevers trygghet och måluppfyllelse. Detta ger oss en god helhetssyn på barnets hela dag på Grangärdets skola.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan: Ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans planera för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är föräldramötet som sker varje termin ett bra forum.
Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningens syfte är att vara en länk mellan föräldrar och skola Föräldraföreningen håller öppna möten dit du alltid är välkommen.
Om du vill stödja vår verksamhet så kan du göra det genom att betala in medlemsavgiften. Det är en frivillig avgift på 100 kr per år och familj och betalas till bankgiro 570-6665. Märk gärna inbetalningen med barnens namn. Pengarna används för att barnen på Grangärdets skola ska få det där "lilla extra”.

Här hittar du oss